Spoločnosť eventive s.r.o. zrealizovala pre Krajské stredisko Trenčín a jeho klientov so zrakovým postihnutím školenie spoločenskej etikety a stolovania. Lektor prispôsobil formu a tempo osobitostiam účastníkov so zrakovým postihnutím.


Spoločnosť eventive s.r.o. zrealizovala pre Krajské stredisko Trenčín a jeho klientov so zrakovým postihnutím školenie spoločenskej etikety a stolovania. Ako  prvé prebehli praktické ukážky stolovania, prestierania. Lektor prispôsobil formu a tempo osobitostiam účastníkov so zrakovým postihnutím. Najväčšiu odozvu u účastníkov mala simulácia  situácií odohrávajúcich sa pri spoločenských udalostiach a slávnostných posedeniach, kedy sa dozvedeli aké sú možnosti riešenia rôznych situácií, do ktorých sa dostaneme bežne, pričom pre zrakovo postihnutú osobu je jej prekonanie často neprekonateľná záležitosť. Ich výklad a praktický nácvik s ohľadom na zrakové postihnutie účastníkov kurzu upevnilo ich sebavedomie a istotu pri účasti na spoločenských podujatiach.

Mgr. Silvia Sudorová, Riaditeľka Krajského centra,, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska