Spoločnosť eventive, s.r.o.  s nami spolupracuje pri vytváraní fundraisingových stratégií, organizovaní benefičných eventov (Míľniky 2008 - 2014, Trenčianske korzo a i.) aj pri komunikácii s darcami. Realizovali sme spoločné vzdelávacie aktivity a workshopy zamerané na písanie a riadenie projektov, fundraising a komunikáciu.


Trenčianska nadácia spolupracuje s Nikolou Sedláčkovou od  roku 2006. Začínala ako radový člen tímu, jedna z mnohých, ktorí pomáhali zrealizovať nami vytvorené projekty. Jej vedomosti a zručnosti, entuziazmus, a predovšetkým vzťah k dobrovoľníckej práci ju už po krátkej dobe priviedli do kreatívneho a výkonného tímu našej nadácie. Od roku 2009 spolupracujeme aj s Martinom Sedláčkom. Spoločnosť eventive, s.r.o.  s nami spolupracuje pri vytváraní fundraisingových stratégií, organizovaní benefičných eventov (Míľniky 2008 - 2014, Trenčianske korzo a i.) aj pri komunikácii s darcami. Realizovali sme spoločné vzdelávacie aktivity a workshopy zamerané na písanie a riadenie projektov, fundraising a komunikáciu. Väčšina nimi vykonaných aktivít má povahu dobrovoľníckej práce, ktorá je však vykonávaná s vysokou profesionalitou a zanietením.

RNDr. Alena Karasová, Správkyňa nadácie, Trenčianska nadácia