Seminár bol riešený interaktívnou formou a zamestnanci sa priamo a aktívne zapájali do všetkých činností v daných oblastiach. Všetci zamestnanci ocenili uvedený spôsob realizácie seminára. Boli sme veľmi spokojní s priebehom a lektorkami seminára, obohatil nás o veľa praktických a potrebných informácií.

Spoločnosť eventive, s. r. o. realizovala pre našu spoločnosť seminár zameraný na obchodný a spoločenský protokol, správanie sa na pracovisku a pri rokovaniach, vzájomná komunikácia medzi zamestnancami, ako správne riešiť konfliktné situácie pri riešení projektov a podobne.

Vzhľadom na predvianočný termín konania seminára, spoločnosť eventive, s.r.o. zvolila vhodný spôsob realizácie seminára, ktorý prebiehal vo veľmi príjemnej, pohodovej a kľudnej atmosfére.

Seminár bol riešený interaktívnou formou a zamestnanci sa priamo a aktívne zapájali do všetkých činností v daných oblastiach. Všetci zamestnanci ocenili uvedený spôsob realizácie seminára.

Boli sme veľmi spokojní s priebehom a lektorkami seminára, obohatil nás o veľa praktických a potrebných informácií.

Ing. Marián Jamrich, riaditeľ spoločnosti, TECHNODAT - CAE systémy, spol. s r. o.