Tréning prebehol v dvoch termínoch a bol realizovaný v súlade s našimi očakávaniami. Za silnú stránku organizačného tímu považujeme jeho profesionalitu

V roku 2010 spoločnosť eventive, s. r. o. realizovala pre našu spoločnosť tréning "Firemná korešpondencia v manažérskej praxi, úspešná prezentácia a biznis protokol", ktorého cieľom bolo prispieť k zefektívneniu práce vybraných zamestnancov našej spoločnosti (odborní špecialisti, asistentky). Tréning prebehol v dvoch termínoch a bol realizovaný v súlade s našimi očakávaniami.

Za silnú stránku organizačného tímu považujeme jeho profesionalitu, ktorá sa prejavila nasledovne:

  • aktívna spolupráca pri tvorbe a modelovaní obsahu samotného tréningu - ochota zrealizovať tréning "šitý na mieru" (prebehlo niekoľko stretnutí realizátorov so zadávateľom a obsah tréningu sa podarilo namodelovať presne s ohľadom na potreby zadávateľa),
  • flexibilnosť a vysoká reaktivita (pripomienky účastníkov prvého termínu tréningu boli vzaté do úvahy pri realizácii druhého termínu tréningu.

Ceníme tiež ústretovosť lektorky Mgr. Nikoly Sedláčkovej a jej ochotu poskytnúť poradenstvo aj nad rámec oficiálnej objednávky.

Mgr. Ing. Jana Kollárová, špecialista pre komunikáciu, SPP Distribúcia, a.s.