Spoločnosť eventive, s. r. o., Trenčín zrealizovala tréning "Firemná korešpondencia v praxi" pre vybraných pracovníkov SPP - distribúcia, a. s. Bol zrealizovaný v požadovanej kvalite a rozsahu.


Spoločnosť eventive, s. r. o., Trenčín zrealizovala tréning "Firemná korešpondencia v praxi" pre vybraných pracovníkov SPP - distribúcia, a. s. Cieľom tréningu bolo zlepšiť internú firemnú korešpondenciu ako aj firemnú kultúru spoločnosti. Tréning sa uskutočnil v dvoch termínoch: 23. 7. 2010 a 13. 8. 2010. Bol zrealizovaný v požadovanej kvalite a rozsahu.

Mgr. Zuzana Kmeťová, vedúca útvaru vzdelávania, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.