Školenie bolo zabezpečené na vysokej odbornej úrovni, bolo vedené interaktívnou formou, s ohľadom na náročnú cieľovú skupinu. Účastníci oceňovali predovšetkým vysokú profesionalitu  lektorky, praktickosť výkladu, uvádzanie konkrétnych situácií z dennej business praxe.

Mgr. Nikola Sedláčková lektorsky viedla školenia v SLSP v priebehu rokov 2008 a 2009. Školenie bolo zabezpečené na vysokej odbornej úrovni, bolo vedené interaktívnou formou, s ohľadom na náročnú cieľovú skupinu. Účastníci (sama som bola účastníčkou prvého pilotného školenia) oceňovali predovšetkým vysokú profesionalitu  lektorky, praktickosť výkladu, uvádzanie konkrétnych situácií z dennej business praxe. Mgr. Sedláčková  pre SLSP lektorsky viedla 5 tréningov  pre interných školiteľov SLSP a obchodníkov SLSP. Každé  školenie bolo vždy vedené s ohľadom na potreby cieľovej skupiny.

Ing. Lucia Sandtner, vedúca oddelenia produktových školení a odborného vzdelávania, Slovenská sporiteľňa, a.s.