So spoločnosťou eventive, s.r.o. spolupracujeme od roku 2013 pri poradenstve k príprave projektov financovaných zo zdrojov EÚ. Pozitívne hodnotíme vysokú flexibilitu konzultantov spoločnosti eventive, s.r.o. pri konzultáciách na rôzne témy.


Lektori spoločnosti eventive, s.r.o. pripravili pre nás aj viaceré tréningy v oblasti projektového riadenia, strategických analýz a marketingu. Uvedené tréningy prebehli interaktívnym spôsobom podľa našich očakávaní a vo vynikajúcej kvalite.

Ing. Martin Labudík, predseda, Rada mládeže trenčianskeho kraja