Školenie Moderná biznis etiketa, mi potvrdila, že intuícia v spoločenskom správaní je vhodne zvolená metóda. Získanie nových poznatkov a nácvik vybraných pravidiel je pre osobný život prínosom, ale v pracovnom živote je nevyhnutnosťou a prejavom firemnej kultúry.

PhDr. Veronika Vasilová, PhD., riaditeľka odboru vzdelávacej a edičnej činnosti, Národné osvetové centrum