Naša spoločnosť zrealizovala pre obchodný tím Development Centrum formou Lumina Spark v spolupráci s firmou eventive s.r.o. Dvojdňový program bol zameraný na štandardy a hodnoty našej spoločnosti v kombinácii s identifikáciou kľúčových oblastí rozvoja a potenciálu tímu. Workshop bol interaktívny, aktivity v priebehu programu boli z reálneho pracovného prostredia, z oblasti komunikácie a riešenia rôznych situácií v rámci predajných procesov.

 

Účastníci hodnotili workshop veľmi pozitívne, vyzdvihli profesionálny, ľudský a dynamický prístup lektorky, ocenili zábavnú formu programu a praktické zameranie, ktoré budú môcť preniesť do praxe nielen v pracovnom, ale aj súkromnom živote. Celý tréning bol realizovaný v súlade s našimi očakávaniami, ako pridanú hodnotu vnímame ochotu lektorky poskytnúť poradenstvo, okrem workshopu.

 

Zároveň, bol vytvorený dostatočný priestor na otázky a diskusiu, aj z tohto dôvodu hodnotíme tréning za veľmi efektívny. Ďakujeme.

 

Ing. Katarína Pálffyová, špecialista ľudských zdrojov , MINIT SLOVAKIA, spol. s r. o.