Tréningy pre neziskové organizácie a kultúrny sektor

Tréningy pre neziskové organizácie a kultúrny sektor sú určené najmä pre pracovníkov neziskových organizácií a rôznych neformálnych skupín, pre ktorých je dôležité vedieť takúto inštitúciu riadiť, získavať pre ňu financie, oslovovať potenciálnych partnerov a pod.

Vďaka špecifikám práce v neziskovom a kultúrnom sektore sú vzdelávacie potreby pracovníkov v týchto inštitúciách oproti štandardnému firemnému vzdelávaniu odlišné. Práve tieto potreby sa snažíme pokryť v našich špecializovaných tréningoch pre kultúrny sektor.

Tréningy organizujeme formou otvorených tréningov alebo na základe vašej požiadavky vám ich zorganizujeme na mieru.

Pre neziskové organizácie a kultúrny sektor ponúkame tréningy najmä v nasledovných oblastiach: Public Relation a komunikácia, Práca s médiami, Písanie a riadenie projektov, Fundraising a crowdfunding, Práca s dobrovoľníkmi.