Tréningy na mieru

Tréningy na mieru sú veľmi populárne a v podnikovom vzdelávaní nevyhnutné. Každá spoločnosť má svoje špecifiká: od sektora v ktorom vykonáva svoje činnosti, cez produktové portfólio, až po firemnú kultúru, ktorá je pre ňu charakteristická. Práve pre túto skutočnosť kladieme dôraz na prípravu tréningov na mieru na základe individuálnych požiadaviek klienta

Pokiaľ sa rozhodnete využiť naše služby, pred realizáciou akéhokoľvek tréningu uskutočňujeme pracovné stretnutie, na ktorom zistíme vaše potreby a požiadavky. Dôležité je, že na tomto stretnutí sa zúčastní nielen člen vedenia našej spoločnosti, ale tiež príslušný lektor, aby čo najlepšie spoznal potreby manažéra, ktorý tréning požaduje.

Na základe analýzy vzdelávacích potrieb, daný tréning upravíme na vaše podmienky, aby bol pre vašich zamestnancov čo najefektívnejší.

Viac energie vynaloženej v podobe prípravy tréningu na mieru, prináša efektívny tréning s vyššou pridanou hodnotou pre zákazníka a obojstrannú spokojnosť.

Pozrite si referencie na rozvoj, ktorý sme realizovali v rôznych spoločnostiach.