Meranie kvalít osobnosti – Lumina Learning

Lumina Learning je metodológia, ktorá prostredníctvom inovatívnych psychometrických nástrojov pomáha organizáciám uskutočňovať zmeny. Ich zámerom a cieľom je zlepšiť osobnú efektivitu na všetkých úrovniach organizácie.

Lumina pre jednotlivcov (Lumina Spark)

Lumina Learning v ľuďoch odhaľuje skrytý individuálny potenciál a inšpiruje osobný
a profesionálny rast. Klienti si prehlbujú sebapoznanie a schopnosť pôsobenia pomocou
emocionálnej inteligencie a efektívnej komunikácie.

Lumina pre tímy (Lumina Team)

Keďže počet tímov, projektových skupín a potreba podávania správ na diaľku neustále
narastá, potrebujú si ľudia vybudovať vzťahy kvalitnejšie a rýchlejšie. Naše tímové riešenia
umožňujú rýchle poznanie osobností v rámci tímu a tímovej kultúry, čo vedie k väčšej efektívnosti celého tímu.

Lumina pre obchod (Lumina Sales)

Lumina Sales vám na vedeckom základe pomôže pri rozvoji vašich pracovníkov a dosiahnutí vyššieho zisku. Ukáže vám, ako sa správanie a osobnosti zamestnancov odrážajú na predaji. Presmeruje vašu pozornosť z návratnosti investície na návratnosť vzťahov.

Pre viac informácií si prečítajte Informatívnu brožúru o všetkých nástrojoch:

Viac informácií o Lumina Learning nájdete na http://for-people.net/nastroje/