Koučing

Stalo sa Vám niekedy, že ste sa rozprávali s kamarátom alebo kolegom o ťažkej situácii, s ktorou ste si nevedeli poradiť? Zrazu Vám Váš kamarát položil otázku, ktorá Vás úplne dostala. "AHA. Naozaj. Veď by som to mohol aj takto spraviť. A neprišiel som na to."  Kouč je Váš partner, priateľ, kolega, ktorý Vás cielenými otázkami a rozhovorom s Vami podporuje pri riešení osobných alebo pracovných problémov a napomáha Vám pri rozhodovaní sa alebo pri dosahovaní Vašich cieľov.

Čo Vám prinesie individuálny koučing?

  • naučíte sa efektívne využívať svoj vnútorný potenciál a rozvíjať ho smerom k zvyšovaniu výkonnosti a prosperity organizácie
  • uvedomíte si slabé a silné stránky vašej osobnosti a začnete ich aktívnejšie využívať a rozvíjať
  • prekonávaním prekážok na ceste k dosiahnutiu špecifických profesionálnych cieľov, vízií alebo projektov sa naučíte odkrývať nové možnosti, využívať potrebné dostupné zdroje a určovať si akčné kroky a plány
  • prehĺbite si koncepčné vnímanie a vytvoríte si nové uhly pohľadu
  • pomôže skvalitniť medziľudské vzťahy alebo uskutočniť dôležité životné rozhodnutia
  • pracovné problémy sa naučíte riešiť konštruktívne a produktívne
  • pomôže Vám zosúladiť osobný a profesijný život a vytvoriť „work/life balance“, dôležitú pre vnútornú spokojnosť v oboch oblastiach Vášho života
  • umožní Vám určiť si osobné priority a hodnoty a prinesie mnoho iných benefitov

 

Aké máte možnosti?

Individuálny koučing - stretnutia s koučom na tému, ktorú si zvolíte. Môže ísť o pracovnú oblasť (osobný rast, kariérny rozvoj, lepšie vzťahy s kolegami, riešenie sporov a i.) alebo o tzv. life koučing (riešenie rôznych životných situácií). Stretnutia trvajú zvyčajne 45 - 60 min (zriedkavo dlhšie). Počet stretnutí je individuálny.

Tímový koučing - vhodný pre pracovné tímy. Odporúčame vtedy, ak vzniká nový tím, alebo treba posilniť komunikáciu v existujúcom tíme pri práci na spoločnom projekte.

Koučing pre firmy - osobný rozvoj manažérov rôznych úrovní (individuálny koučing).

Koučovacie zručnosti manažéra - špeciálna séria stretnutí (workshopov) pre manažérov, ktorí sa rozhodli, že vo svojom štýle práce (riadení ľudí) chcú využívať aj prvky koučingu a tak lepšie dosahovať výsledky, lepšie pôsobiť na pracovníkov a kolegov.