ONLINE | 25. – 26. január 2022 | Profesionálna asistentka

Tréning je určený prioritne pre začínajúce asistentky, asistentov, pre pracovníkov a pracovníčky na sekretariáte, office manažérov/mana­žérky, asistentov/asis­tentky, ktorí sú pravou rukou manažmentu a sú na svojej pozícii krátko.

Cieľom je:

 • predstaviť prácu asistenta/asistentky - čo je ich úlohou, čo sa očakáva, na čo si dať pozor, sekretariát v zmysle vstupného bodu do firmy, prvý dojem a i.
 • zlepšiť svoje vystupovanie na pozícii asistentky/asis­tenta a pôsobiť profesionálne
 • naučiť sa zvládať náročné situácie v rámci komunikácie (asertívna komunikácia, aktívne počúvanie)
 • zefektívniť komunikáciu aj v rámci iných kanálov (e-mailová komunikácia, telefonická komunikácia, písomná komunikácia)
 • oboznámenie sa s pravidlami STN noriem - ich využitie v každodennej práci asistentky
 • spoznať pravidlá biznis etikety a vedieť ich využiť pri práci asistentky/asis­tenta

Cieľová skupina

 • asistentky, pracovníčky na sekretariáte, welcome deskoch
 • „pravé ruky“ manažmentu
 • office manažérky/manažéri

Termín:   25. - 26. január 2022

Dĺžka trvania: 9.00 - 14.30 h

Forma: Online cez MS Teams (prihláseným účastníkom bude vopred zaslaný link na pripojenie)

Cena dvojdňového tréningu: 258 eur/osoba  (215 eur bez DPH)

Cena pre členov SOPK a Biznis klubu FSH: 150 eur bez DPH.

V cene tréningu je zahrnuté:

 • pracovný materiál
 • certifikát o absolvovaní tréningu

Náplň tréningu:

1. Profesionálny sekretariát

 • Organizácia a sekretariát. Organizačná kultúra firmy
 • Postavenie sekretariátu vo firme. Sekretárka alebo asistentka?
 • Prvý dojem a welcome desk - Vstupné brány do firmy

2. Profesionálna komunikácia

 • Osobnosť asistentky/asistenta a jej/jeho komunikácia
 • Ako komunikovať s rôznymi typmi osobností
 • Neverbálna komunikácia (ako neverbálne prejavy môžu ovplyvniť našu komunikáciu)
 • Asertívne správanie (ako komunikovať v neštandardných situáciách)
 • Pravidlá aktívneho počúvania a v čom nám pomáha
 • Telefonická komunikácia (čo všetko „vidíme“ ušami)
 • Netiketa – zásady etikety pri písaní e-mailov
 • Písomná komunikácia podľa pravidiel STN noriem
 • Profesionálny outfit a visage asistentky

4. Obchodná a spoločenská etiketa

 • Základné pravidlá biznis etikety (oslovovanie, pozdravy, podanie ruky)
 • Privítanie návštevy, starostlivosť o klienta/hosťa

Ak vás daný tréning, oslovil kontaktujte priamo lektorku tréningu Nikolu, alebo sa prihláste priamo vo formulári: