Portfolio Category: Manažérske tréningy

Asertivita

Tréning prezentuje techniky a účinné metódy asertívneho správania použiteľné v rôznych situáciách. Je zameraný na spoznanie a uvedomenie si vlastného komunikačného štýlu, na získanie schopnosti kontrolovať svoj komunikačný prejav a porozumenie komunikácii partnera.

čítať viac

Event marketing

Cieľom tréningu je poskytnúť informácie zamerané na hlavné princípy a pravidlá prípravy a realizácie úspešnej event marketingovej stratégie. Účastníci spoznajú rôzne techniky a nástroje ako pripraviť vhodnú eventovú aktivitu.

čítať viac

Komunikačné zručnosti

Cieľom tréningu je naučiť sa efektívne komunikovať, odovzdávať posolstvo, získať spätnú väzbu efektívnym spôsobom a vedieť sa prispôsobiť danej situácii. Tréning je zameraný na získanie praktických zručností v komunikačných technikách.

čítať viac

Leadership BASIC

Cieľom tréningu „Leadership BASIC“ je v skratke predstaviť témy týkajúce sa vedenia ľudí. Od komunikácie a nášho komunikačného prejavu, cez motiváciu a štýly vedenia ľudí.

čítať viac

Manažérske zručnosti

Tréning je zameraný na zlepšenie manažérskych zručností pracovníka na vedúcom poste a ich aplikovanie v praxi. Tréning je tematicky rozdelený na 2 dni, pričom súčasťou každého sú praktické cvičenia a zadania s cieľom overenia si získaných vedomostí a následne ich lepšej aplikácie v pracovnom prostredí.

čítať viac

Moderná biznis etiketa

Dobré spôsoby sa vo svete biznisu vyžadujú a patria ku kľúčovým kompetenciám moderného manažéra. Poznanie pravidiel biznis etikety a ich dodržiavanie dodáva manažérom suverénnosť vo vystupovaní a to im uľahčuje nadväzovať kontakty, budovať vzťahy, "otvárať dvere" k úspechu v biznise i v zamestnaní.

čítať viac

Prezentujme s radosťou a s úsmevom

Cieľom tréningu je poskytnúť informácie zamerané na hlavné princípy a pravidlá prípravy a realizácie úspešnej prezentácie. Účastníci spoznajú rôzne techniky a nástroje ako pripraviť efektívnu prezentáciu. Výsledkom tréningu je najmä zlepšenie prezentačných schopností účastníkov.

čítať viac

Projektový manažment

Cieľom tréningu je oboznámiť účastníkov s princípmi plánovania a riadenia projektov. Naučiť ich efektívne plánovať, realizovať a vyhodnocovať výsledky projektu, využívaním moderných metód projektového manažmentu.

čítať viac

Sebapoznanie – Lumina SPARK

Sebapoznanie je základ osobnostného a profesionálneho rozvoja a samozrejme vášho úspechu.
Na workshope sebapoznania sa dozviete viac o svojej osobnosti. Vytvorením vášho osobnostného profilu spoznáte svoje silné stránky.

čítať viac