Portfolio Category: Manažérske tréningy

Asertivita

Tréning prezentuje techniky a účinné metódy asertívneho správania použiteľné v rôznych situáciách. Je zameraný na spoznanie a uvedomenie si vlastného komunikačného štýlu, na získanie schopnosti kontrolovať svoj komunikačný prejav a porozumenie komunikácii partnera.

čítať viac

Tajomstvá asertivity a efektívnej komunikácie

"Svet vidíme nie taký, aký je, ale taký, akí sme my." A tak aj komunikujeme. Ako vlastne komunikujeme a aký dopad má naša komunikácia na kolegov, podriadených alebo nadriadených? Ktoré kvality ovplyvňujú moju komunikáciu a čo s nimi môžem robiť, aby som zlepšil svoje zručnosti komunikovať?

čítať viac

Leadership BASIC

Cieľom tréningu „Leadership BASIC“ je v skratke predstaviť témy týkajúce sa vedenia ľudí. Od komunikácie a nášho komunikačného prejavu, cez motiváciu a štýly vedenia ľudí.

čítať viac

Moderná biznis etiketa

Dobré spôsoby sa vo svete biznisu vyžadujú a patria ku kľúčovým kompetenciám moderného manažéra. Poznanie pravidiel biznis etikety a ich dodržiavanie dodáva manažérom suverénnosť vo vystupovaní a to im uľahčuje nadväzovať kontakty, budovať vzťahy, "otvárať dvere" k úspechu v biznise i v zamestnaní.

čítať viac

Prezentujme s radosťou a s úsmevom

Cieľom tréningu je poskytnúť informácie zamerané na hlavné princípy a pravidlá prípravy a realizácie úspešnej prezentácie. Účastníci spoznajú rôzne techniky a nástroje ako pripraviť efektívnu prezentáciu. Výsledkom tréningu je najmä zlepšenie prezentačných schopností účastníkov.

čítať viac

Projektový manažment

Cieľom tréningu je oboznámiť účastníkov s princípmi plánovania a riadenia projektov. Naučiť ich efektívne plánovať, realizovať a vyhodnocovať výsledky projektu, využívaním moderných metód projektového manažmentu.

čítať viac

Sebapoznanie – Lumina SPARK

Sebapoznanie je základ osobnostného a profesionálneho rozvoja a samozrejme vášho úspechu.
Na workshope sebapoznania sa dozviete viac o svojej osobnosti. Vytvorením vášho osobnostného profilu spoznáte svoje silné stránky.

čítať viac

Spoločenský protokol

Cieľom tréningu je oboznámiť účastníkov s pravidlami slušného správania sa v bežných životných situáciách, tieto pravidlá natrénovať a zároveň sa naučiť, ako ich uplatňovať v pracovnom prostredí. Tréning sa tiež venuje rôznym spoločenským udalostiam a pracovným stretnutiam.

čítať viac