Všetky tréningy

 • Cukor a bič už nefunguje. Čo nás teda poháňa?

  Cukor a bič už nefunguje. Čo nás teda po

  Koľkí z Vás sa zamysleli nad tým, čo Vás motivuje? Čo sú Vaše skutočné motívy preto, aby ste pracovali a podávali výkon? Nezamysleli? A ako potom môžete motivovať svoj tím? Čo motivuje každého člena Vášho…

  viac o tréningu

 • Asertivita

  Asertivita

  Tréning prezentuje techniky a účinné metódy asertívneho správania použiteľné v rôznych situáciách. Je zameraný na spoznanie a uvedomenie si vlastného komunikačného štýlu, na získanie schopnosti kontrolovať svoj komunikačný prejav a porozumenie komunikácii partnera.

  viac o tréningu

 • Efektívna asistentka a vedenie sekretariátu

  Efektívna asistentka a vedenie sekretari

  Tréning je určený najmä pre skupinu pracovníkov na sekretariáte, asistentky riaditeľov, manažérov, ktorých úlohou je riadiť nielen svoj čas ale i čas nadriadeného (dohodnutie obchodnej schôdzky, príprava materiálov na porady, zápisy, pozvánky)

  viac o tréningu

 • Event manažment v praxi

  Event manažment v praxi

  Organizácia eventov sa stala neodmysliteľnou súčasťou marketingových aktivít mnohých firiem. Ako efektívne prepojiť organizáciu eventov s celkovou marketingovou stratégiou spoločnosti riešime na našom tréningu Event marketing.

  viac o tréningu

 • Firemná korešpondencia v praxi

  Firemná korešpondencia v praxi

  Tréning firemnej korešpondencie v praxi je určený všetkým tým, ktorí pri svojej práci prichádzajú do styku s firemnou korešpondenciou, komunikujú s klientmi, obchodnými partnermi a pre ich prácu je zostavovanie obchodných listov nevyhnutné.

  viac o tréningu

 • Tajomstvá efektívnej komunikácie

  Tajomstvá efektívnej komunikácie

  "Svet vidíme nie taký, aký je, ale taký, akí sme my." A tak aj komunikujeme. Ako vlastne komunikujeme a aký dopad má naša komunikácia na kolegov, podriadených alebo nadriadených? Ktoré kvality ovplyvňujú moju komunikáciu a…

  viac o tréningu

 • Leadership 2.0 – Spoznajte svoj potenciál, objavte v sebe lídra

  Leadership 2.0 – Spoznajte svoj po

  Dobrý kapitán musí poznať vody, v ktorých sa plaví, svoju loď, no najmä svoju posádku a možnosti samého seba. Ak chcete úspešne viesť tím v premenlivých vodách biznisu, príďte na náš cyklus tréningov Leadership 2.0.

  viac o tréningu

 • Moderná biznis etiketa

  Moderná biznis etiketa

  Dobré spôsoby sa vo svete biznisu vyžadujú a patria ku kľúčovým kompetenciám moderného manažéra. Poznanie pravidiel biznis etikety a ich dodržiavanie dodáva manažérom suverénnosť vo vystupovaní a to im uľahčuje nadväzovať kontakty, budovať vzťahy, "otvárať…

  viac o tréningu

 • Negociačné schopnosti

  Negociačné schopnosti

  Cieľom tréningu je oboznámiť účastníkov so štandardnými taktikami vyjednávania pri komunikácii s klientom. Výsledkom tréningu je zdokonalenie sa vo vyjednávaní, ako predpoklad pre dlhodobú spoluprácu z obchodnými partnermi.

  viac o tréningu

 • Predajné zručnosti

  Predajné zručnosti

  Cieľom tréningu je zlepšiť zručnosti predajcov a obchodníkov cez poznanie seba samých a uvedomenie si svojich kvalít ako obchodníka. Vďaka tréningu sa účastníci naučia rozpoznať rôzne typy zrelosti zákazníkov a podľa toho voliť prístup k…

  viac o tréningu

 • Prezentujme s radosťou a s úsmevom

  Prezentujme s radosťou a s úsmevom

  Cieľom tréningu je poskytnúť informácie zamerané na hlavné princípy a pravidlá prípravy a realizácie úspešnej prezentácie. Účastníci spoznajú rôzne techniky a nástroje ako pripraviť efektívnu prezentáciu. Výsledkom tréningu je najmä zlepšenie prezentačných schopností účastníkov.

  viac o tréningu

 • Projektový manažment

  Projektový manažment

  Cieľom tréningu je oboznámiť účastníkov s princípmi plánovania a riadenia projektov. Naučiť ich efektívne plánovať, realizovať a vyhodnocovať výsledky projektu, využívaním moderných metód projektového manažmentu.

  viac o tréningu

 • Sebapoznanie – Lumina SPARK

  Sebapoznanie – Lumina SPARK

  Sebapoznanie je základ osobnostného a profesionálneho rozvoja a samozrejme vášho úspechu. Na workshope sebapoznania sa dozviete viac o svojej osobnosti. Vytvorením vášho osobnostného profilu spoznáte svoje silné stránky.

  viac o tréningu

 • Spoločenský protokol

  Spoločenský protokol

  Cieľom tréningu je oboznámiť účastníkov s pravidlami slušného správania sa v bežných životných situáciách, tieto pravidlá natrénovať a zároveň sa naučiť, ako ich uplatňovať v pracovnom prostredí. Tréning sa tiež venuje rôznym spoločenským udalostiam a…

  viac o tréningu

 • Strategická analýza a príprava projektu

  Strategická analýza a príprava projektu

  Tréning je zameraný pre organizácie, ktoré pripravujú konkrétny projekt. Cieľom je identifikovať východiskovú situáciu v danej oblasti, identifikovať slabé a silné stránky organizácie, dokonale analyzovať prostredie v ktorom sa projekt bude realizovať, ako aj identifikovať…

  viac o tréningu

 • Stres manažment… alebo ako to vlastne so stresom je?

  Stres manažment… alebo ako to vlas

  Dva dni, dve lektorky a dva prístupy k zvládaniu nadmernej záťaži v súčasnosti. Tento tréning sme pre Vás pripravili s cieľom naučiť Vás IDENTIFIKOVAŤ STRES, keď už som "v tom", ako ho ZVLÁDNUŤ vďaka PRAKTICKÝM…

  viac o tréningu

 • Time manažment

  Time manažment

  Cieľom tréningu je oboznámiť účastníkov s plánovaním svojho (nie len) pracovného času. Prostredníctvom rôznych cvičení a úloh si účastníci osvoja techniky určovania priorít a cieľov, spoznajú, aký typ človeka vzhľadom na výkonnostnú krivku sú a…

  viac o tréningu

 • Zníženie fluktuácie vo výrobných firmách

  Zníženie fluktuácie vo výrobných firmách

  Cieľom vzdelávania je oboznámenie účastníkov vzdelávania so spôsobom motivácie zamestnancov vo výrobnej spoločnosti. Správnou motiváciou a efektívnou komunikáciou Vám ukážeme, ako vytvoriť lepšiu atmosféru na pracovisku, v ktorej sa budú zamestnanci cítiť dobre, a Vy…

  viac o tréningu