Zníženie fluktuácie vo výrobných firmách

Zníženie fluktuácie vo výrobných firmách s využitím potenciálu manažérskych zručností

Dĺžka tréningu:
1 deň (8 x 45 min)

Cieľ a charakteristika tréningu:

Cieľom vzdelávania  je oboznámenie účastníkov vzdelávania so spôsobom motivácie zamestnancov vo výrobnej spoločnosti. Správnou motiváciou a efektívnou komunikáciou Vám ukážeme, ako vytvoriť lepšiu atmosféru na pracovisku,  v ktorej sa budú zamestnanci cítiť dobre, a Vy tak predídete fluktuácii. Dozviete sa, ako byť správnym motivátorom, ale aj to, ako ísť svojim zamestnancom príkladom, a ako rozširovať dobré návyky vo firme.

Obsahová náplň tréningu:

Demotivácia verzus motivácia

 • Generácia X a Y – ako s nimi efektívne komunikovať
 • Motivácia a vyhorenie
 • Efektívne aktívne počúvanie
 • Ako počúvať a byť empatický
 • Budovanie dôvery na pracovisku
 • Komunikácia ako základ atmosféry na pracovisku

Štýly riadenia podľa zrelosti zamestnanca

 • Poznaj štýly riadenia podľa zrelosti zamestnanca
 • Rozpoznajte štýl riadenia a zvoľte správnu komunikáciu
 • Ako riešiť konfliktné situácie na pracovisku
 • Spätná väzba a hodnotiace rozhovory s využitím asertívnej komunikácie
 • Ako správne a komu delegovať pracovné úlohy

Ako zachovať dobré návyky vo firme a zároveň byť pripravený na zmeny

 • Diskusia – riešenie konkrétnych prípadov z praxe účastníkov seminára