Time manažment

Dĺžka tréningu:                      1 deň (8 x 45 min)

Cieľ a charakteristika tréningu:

Cieľom tréningu je oboznámiť účastníkov s plánovaním svojho (nie len) pracovného času z pohľadu krátkodobého a dlhodobého plánovania. Prostredníctvom rôznych cvičení a úloh si účastníci osvoja techniky určovania priorít a cieľov, spoznajú, aký typ človeka vzhľadom na výkonnostnú krivku sú a ako tento poznatok využiť vo svojej práci.

Náplň tréningu:

 • Riadenie času alebo úloh? Čo je time manažment?
 • Životné roly a súhra medzi nimi
 • 4 kľúčové zručnosti v riadení seba samého (Self manažment)
 • Time manažment a ciele
 • Time manažment na pracovisku
 • Trojuholník plánovania času
 • Spracovanie časového auditu
 • Stanovenie prioritných úloh a rozdelenie aktivít podľa priorít
 • Tvorba časového plánu a základné pravidlá plánovania času
 • Ako narábať s vlastným potenciálom (výkonnostná krivka)
 • Úspešné odmietnutie a delegovanie úloh (naučme sa úspešne hovoriť NIE)
 • Zlodeji času