Tajomstvá asertivity a efektívnej komunikácie

Dĺžka tréningu:                            1 deň (8 x 45 min)

Cieľ a charakteristika tréningu:
"Svet vidíme nie taký, aký je, ale taký, akí sme my." A tak aj komunikujeme. Ako vlastne komunikujeme a aký dopad má naša komunikácia na kolegov, podriadených alebo nadriadených? Ktoré kvality ovplyvňujú moju komunikáciu a čo s nimi môžem robiť, aby som zlepšil svoje zručnosti komunikovať?

Ak sa lepšie spoznáme, na veľa vecí budeme reagovať inak v interakcii s ostatnými.
Na našom workshope sa dozviete viac o svojej osobnosti. Vytvorením vášho profilu pomocou aplikácie Lumina Splash spoznáte svoje silné stránky a svoj potenciál.

Workshop je vedený interaktívnou formou, s praktickými príkladmi a cvičeniami na pochopenie jednotlivých aspektov a kvalít osobnosti a na pochopenie, ako naša osobnosť vplýva na našu komunikáciu.

Workshop je určený pre všetkých, ktorí:

  • majú záujem o svoj rozvoj
  • chcú objaviť svoj potenciál a naplno ho využiť
  • radi by lepšie fungovali v komunikácii a interakcii s ostatnými
  • chcú zvládať náročné situácie v komunikácii a vyjednávaní
  • CHCÚ BYŤ SKVELÍ KOLEGOVIA A LÍDRI

Náplň tréningu

  • Základné typy komunikačného správania (asertívne, pasívne, aktívne) a ich prepojenie s kvalitami lídra
  • Ako vyjadrujeme energiu (extrovert vs introvert) a ako sa to prejavuje v našej komunikácii?
  • Proces komunikácie - ako komunikujem a ktoré kvality ma ovplyvňujú?
  • Aktívne počúvanie a jeho prínos pre efektívnu komunikáciu
  • "Radikálna otvorenosť" - ako nám pomáha

Cena tréningu: 138 eur (115 eur bez DPH)

Profil Lumina Spark: 90 eur (Ide o kompletný 35 stranový osobnostný profil, ktorý nie je v cene tréningu a je na účastníkovi, či sa rozhodne si  ho objednať. Nie je to nutné. Orientačný profil si každý účastník spraví aj aplikáciou Lumina SPLASH.) Cena profilu mimo realizácie tréningu je 120 eur.

Ukážka profilu Lumina Spark.