Spoločenský protokol

Dĺžka tréningu:                       1 deň (8 x 45 min)

Cieľ a charakteristika tréningu:

Cieľom tréningu je oboznámiť účastníkov s pravidlami slušného správania v bežných životných situáciách a tieto pravidlá si natrénovať.  Tréning sa tiež venuje rôznym spoločenským udalostiam a stretnutiam, s ktorými sú spojené otázky vhodného odievania, líčenia, stolovania a komunikácie. Pre lepšie natrénovanie týchto aspektov je súčasťou tréningu spoločenský obed/raut s praktickými ukážkami stolovania.

Tréning je pre Vás malým sprievodcom spoločenské správania sa. Ak sa chystáte na spoločenskú udalosť (ples, recepcia) je to vhodná voľba, ako sa pripraviť, aby ste na stretnutí vystupovali sebaisto a boli zároveň uvoľnení.

Náplň tréningu:

Etiketa všedného dňa

  • Ako (sa) predstavujeme, ako sa zdravíme, oslovovanie
  • Odovzdávanie darov a kvetov
  • Návšteva rôznych podujatí

Spoločenské stolovanie

  • Zasadací poriadok, prestieranie stola, servírovanie a obsluha
  • Ako správne stolovať

Slávnostné spoločenské udalosti

  • Ako čítať pozvánky, skratky na pozvánkach, čo na seba?
  • Aký je rozdiel medzi recepciou, rautom, banketom, kokteilom, čašou vína a plesom
  • Ako sa vhodne obliecť na jednotlivé spoločenské udalosti.