Prezentujme s radosťou a s úsmevom

Dĺžka tréningu:                       2 dni (1 deň = 8 h)

Cieľ a charakteristika tréningu:

Cieľom tréningu je poskytnúť informácie zamerané na hlavné princípy a pravidlá prípravy a realizácie úspešnej prezentácie. Účastníci spoznajú rôzne techniky a nástroje ako pripraviť prezentáciu a zároveň si získané vedomosti precvičia na vlastnej prezentácii. Výsledkom tréningu je zlepšenie prezentačných schopností účastníkov

Tréning je určený pre ľudí, ktorí chcú nadobudnúť väčšiu istotu a sebavedomie pri rozhovore, zapôsobiť na druhých ľudí a udržať si pozornosť až do konca. Pre všetkých tých, ktorí chcú mať z prezentovania radosť a byť v pohode.

Náplň tréningu:

Stratégia/plánovanie prezentácie

  • Stanovenie cieľov
  • Identifikácia cieľovej skupiny (analýza poslucháčov, miesta atď.)
  • Štruktúra (stanovenie štruktúry prezentácie, spôsoby zostavenia prezentácie)
  • Začíname prezentovať (tipy ako získať pozornosť poslucháčov, otvorenie témy)
  • Ukončenie prezentácie, otázky a odpovede
  • Vizuálne pomôcky
  • Príprava vlastnej prezentácie

Príprava vlastnej prezentácie a prezentácia

  • Dôležitosť faktorov ako vzhľad, výraz, očný kontakt, hlas, jazyk, kontakt s poslucháčmi, používanie pomôcok atď.
  • Úvod do teórie verbálnej a neverbálnej komunikácie
  • Praktické precvičenie prezentácie, zhodnotenie prezentácie lektorom a účastníkmi (poslucháčmi)

Cena dvojdňového tréningu: 258 eur/osoba/2 dni (215 eur bez DPH)

Cena pre členov SOPK: 216 eur/osoba (180 eur bez DPH)

Prečítajte si:

10 prikázaní k dokonalej prezentácii