Predajné zručnosti

Dĺžka tréningu:                      2 dni  (1 deň = 8 h)

Cieľ a charakteristika tréningu:

Cieľom tréningu je zlepšiť zručnosti predajcov a obchodníkov cez poznanie seba samých a uvedomenie si svojich kvalít ako obchodníka. Vďaka tréningu sa účastníci  naučia rozpoznať rôzne typy zrelosti zákazníkov a podľa toho voliť prístup k nim. Precvičia si identifikáciu potrieb klienta, techniky zvládania námietok a uzatvorenia predaja. Naučia sa efektívne komunikovať so zákazníkom.

Náplň tréningu:

Typológia klienta

 • Psychologické rozdelenie osobnosti klienta
 • Orientácia na vzťahy a na úlohy
 • Vznik kvadrantov, stručný opis typov klienta
 • Úloha v skupinách: rozobratie charakteristiky jednotlivých typov klienta

Analýza potrieb klienta

 • Otvorené a zatvorené otázky
 • Techniky aktívneho počúvania
 • Aktívne oslovovanie klienta
 • Úloha v skupinách: nácvik aktívneho počúvania a analýza potrieb klienta

Prezentácia riešenia pre klienta

 • Hlavné zásady prezentovania produktu
 • Rozdiel medzi definovaním výhod produktu a definovaním presných parametrov produktu
 • Úloha v skupinách: Prečo sa niektoré produkty zle predávajú?

Námietky

 • Techniky spracovania námietok
 • Prečo nepoužívať prečo
 • Úloha v skupinách: Zvládanie námietok

Uzatváracie techniky

 • Kúpne signály
 • Zopakovanie techník uzatvárania predajného rozhovoru
 • Úloha v skupinách: Nácvik uzatvorenia predajného rozhovoru

Starostlivosť o klienta a spracovanie administratívy

 • Upevňovanie predajných zručností
 • Modelové situácie a spätná väzba

 

Prečítajte si aj ďalšie články súvisiace s touto témou:

Tajomstvo budovania dôvery medzi Vami a zákazníkom