Moderná biznis etiketa

Dĺžka tréningu:                       1 deň (8 x 45 min)

Cieľ a charakteristika tréningu:

Dobré spôsoby sa vo svete biznisu vyžadujú a patria ku kľúčovým kompetenciám moderného manažéra. Poznanie pravidiel biznis etikety a ich dodržiavanie dodáva manažérom suverénnosť vo vystupovaní a to im uľahčuje nadväzovať kontakty, budovať vzťahy, "otvárať dvere" k úspechu v biznise i v zamestnaní.

Na jednodňovom tréningu si  prejdeme rôzne situácie v biznise, na pracovisku alebo na obchodnom rokovaní, precvičíme si pravidlá správneho správania a pokúsime sa, aby ste si dobré spôsoby osvojili a získali istotu vo svojom správaní v akejkoľvek situácii.

Obsahová náplň tréningu:

Základné spoločenské pravidlá

 • Oslovovanie a predstavovanie (Rozdiely v biznis prostredí a v spoločenskom prostredí)
 • Podávanie rúk (Ako sa rozhodnúť o podaní ruky? Ako ruku ne/podať?)
 • Tykanie (Ako si správne potykať? Dá sa odmietnuť návrh na tykanie?)

Na obchodnom rokovaní

 • Ako vstúpiť? Čo hovorí naše telo?
 • Práca s vizitkou. Správne odovzdanie a prijatie vizitky. Ako má vizitka vyzerať?
 • Pozície pri rokovaní. Usadenie obchodného partnera.
 • V kancelárii majiteľa firmy.
 • Pravidlá netikety (elektronická komunikácia) a telefonovania
 • Ako spraviť čo najlepší prvý dojem

Biznis v reštaurácii

 • Ako organizovať pracovné pohostenie?
 • Zasadací poriadok
 • Kto vchádza do reštaurácie prvý? Privítanie sa s obchodným partnerom.
 • Small talk

Biznis outfit

 • Formálne oblečenie muža a ženy