Manažérske zručnosti

Dĺžka tréningu:                      2 dni (1 deň = 8 h)

Cieľ a charakteristika tréningu:

Tréning je zameraný na zlepšenie manažérskych zručností pracovníka na vedúcom poste a ich aplikovanie v praxi. Tréning je tematicky rozdelený na 2 dni, pričom súčasťou každého sú praktické cvičenia a zadania  s cieľom overenia si získaných vedomostí a následne ich lepšej aplikácie v pracovnom prostredí. Účastník si teoreticky a zároveň prakticky osvojí rôzne techniky ako zvládať čas (time management), dozvie sa o typoch riadenia a rolách manažéra, ako správne motivovať a stimulovať ľudí, aké komunikačné kanály vo firme existujú, ako správne riešiť problém komunikačných bariér.

Náplň tréningu:

Časový manažment

 • Za každým cieľom stojí úspech
 • Ciele (Na čo by sme mali myslieť?)
 • Plánovanie času a význam plánovania
 • 15 najčastejších zlodejov času

Manažment a manažér

 • Manažérsky cyklus

Komunikácia

 • Proces výmeny informácií, únik a skreslené informácie
 • Aktívne počúvanie, negatívne prvky a chyby pri počúvaní
 • Neverbálna komunikácia
 • Interná podniková komunikácia (ciele, chyby, prostriedky)

Štýly vedenia ľudí

 • Čo ovplyvňuje štýl vedenia
 • Zložky funkčného vedenia tímu
 • Štýl presviedčania a ovplyvňovania

Motivácia a stimulácia pracovníkov

 • Potreby človeka
 • Motivátory

Stratégia riešenia problémov

 • Pravidlá pre účinnú spätnú väzbu
 • Chyby vnímania
 • Spúšťače konfliktu, stratégia riešenia problému