Leadership BASIC

Dĺžka tréningu:                      2 dni (1 deň = 8 h)

Cieľ a charakteristika tréningu:

Cieľom tréningu „Leadership BASIC“ je v skratke predstaviť témy týkajúce sa vedenia ľudí. Od komunikácie a nášho komunikačného prejavu, cez motiváciu a štýly vedenia ľudí.

Absolventi tréningu „Leadership BASIC“ získajú poznatky o efektívnych spôsoboch komunikácie využiteľných pri vedení a riadení ľudí. Na základe ozrejmenia si vlastných osobnostných kvalít budú lepšie chápať štýly vedenia ľudí a ako pristupovať k rôznym ľuďom.

 

Náplň tréningu:

KOMUNIKÁCIA

  • Proces komunikácie a vnímanie iných
  • Základné typy komunikačného správania a ich charakteristiky (agresívne, pasívne, asertívne)
  • Aktívne počúvanie – príklady rozdielov medzi „normálnym“ a aktívnym počúvaním (rady, ako sa stať „aktívnym“ poslucháčom)
  • "Radikálna otvorenosť"- v čom nám pomáha

MOTIVÁCIA

  • Čo nás motivuje? Typy motivácie - motivačné modely
  • Motivátory vs „udržiavače“
  • Hlavné princípy dávania spätnej väzby, neproduktívna a efektívna kritika, techniky získavania spätnej väzby
  • Poskytovanie spätnej väzby k posilneniu motivácie

SITUAČNÝ ŠTÝL VEDENIA ĽUDÍ

  • Štýly vedenia - situačný štýl vedenia ľudí

 

Cena dvojdňového tréningu: 258 eur (215 eur bez DPH)