Leadership 2.0 – Spoznajte svoj potenciál, objavte v sebe lídra

Dĺžka tréningu:                      5 dní (2 + 1 + 1 +1)

Cieľ a charakteristika tréningu:

Dobrý kapitán musí poznať vody, v ktorých sa plaví, svoju loď, no najmä svoju posádku a možnosti samého seba. Ak chcete úspešne viesť tím v premenlivých vodách biznisu, príďte na náš cyklus tréningov Leadership 2.0.

Leadership 2.0 je ideálny pre začínajúcich lídrov ako aj lídrov, ktorým sa zmenila situácia.

 • Postúpili ste v zamestnaní na manažérsku pozíciu?
 • Vaši kolegovia teraz pracujú pod vašim vedením?
 • Ste vedúci oddelenia, ktoré sa Vám rozrástlo a Vy zrazu neviete, čo s tým?

Leadership 2.0 Vám umožní spoznať Vaše kvality, odhalí Váš potenciál a ukáže Vám cestu, ako sa stať dobrým lídrom.

Tento tréning sme pre Vás pripravili s cieľom:

 • SPOZNAŤ VLASTNÉ KVALITY a pochopiť ich
 • AKO ICH VYUŽIŤ, aby ste bol lepší líder
 • naučiť Vás VNÍMAŤ OSTATNÝCH a ich videnie situácie
 • naučiť Vás mať OTVORENÚ MYSEĽ a rozpoznať kvality iných členov tímu

 

Workshopy sú určené pre všetkých, ktorí:

 • majú záujem o svoj rozvoj
 • chcú objaviť svoj potenciál a naplno ho využiť
 • radi by lepšie fungovali v komunikácii a interakcii s ostatnými
 • chcú vedieť, ako motivovať svojich kolegov a svoj tím
 • chcú zvládať náročné situácie v komunikácii a vyjednávaní
 • chcú spoznať základné štýly vedenia ľudí a vedieť ich situačne používať
 • CHCÚ BYŤ SKVELÍ LÍDRI

 

Aké témy sme pre Vás pripravili:

Leadership 2.0 (I): Objavte svoj potenciál a osobnostný profil lídra (2 dni)

"Svet vidíme nie taký, aký je, ale taký, akí sme my."

Prvé dva dni sa budeme venovať osobnosti lídra. Aké kvality sú preňho dôležité a ako ich môže využiť pri vedení tímu.

Využijeme pri tom psychometriu Lumina Learning, ktorá meria 24 kvalít osobnosti v rámci pracovného prostredia, pracovných rolí a pozícií. Zistíme, aké sú naše kvality, ako ich využívame každodenne, a ktoré niekedy preháňame - a ako sa to prejavuje. Uvedomíme si, aký dopad má naša komunikácia na kolegov, členov tímu a nadriadených.

V prvom dni získa každý účastník 34 stranový osobnostný profil. Vďaka nemu:

 • spoznáte samých seba a svoj štýl vedenia ľudí
 • lepšie pochopíte správanie ľudí v tíme a tým budete vedieť vnímať odlišnosti jednotlivých ľudí a oceníte ich prínos
 • spoznáte svoj potenciál a budete vedieť, ako ho ďalej rozvíjať
 • uvedomíte si, ako Vás môžu vnímať iní, a aký to má dopad na spoluprácu

 

Leadership 2.0 (II):  Spätná väzba je dar a tajomstvá efektívnej komunikácie (1 deň)

"Niekedy položiť dobrú otázku je dôležitejšie ako nájsť správnu odpoveď."

 • Ako komunikujeme? Proces komunikácie
 • "Radikálna otvorenosť"- v čom nám pomáha
 • Aktívne počúvanie a jeho prínos pre efektívnu komunikáciu
 • Hlavné princípy dávania a prijímania spätnej väzby

 

Leadership 2.0 (III): Drive: Čo nás poháňa?

"Cukor a bič už nefungujú."

 • Čo nás motivuje? Typy motivácie - motivačné modely
 • Motivátory vs „udržiavače“
 • Poskytovanie spätnej väzby k posilneniu motivácie

 

Leadership 2.0 (IV): Situačné vedenie a koučing (1 deň)

"Neexistuje nič nerovnejšie ako rovné zaobchádzanie s nerovnými."

 • Základné štýly vedenia ľudí
 • Prispôsobenie štýlu vedenia úrovni rozvoja ľudí
 • Rôzny prístup k rovnakým ľuďom
 • Využitie koučingu pri vedení

 

Po absolvovaní workshopov:

 • získate nápady, ako adaptovať vlastný štýl vedenia ľudí do praxe
 • získate námety, ako by ste mohli svoj štýl vedenia ľudí ďalej rozvíjať
 • spoznáte svoje schopnosti, vďaka ktorým budete vedieť reagovať na situácie, s ktorými ste doteraz bojovali
 • spoznáte, čo je vnútorná motivácia a ako s ňou pracovať
 • naučíte sa, ako zefektívniť komunikáciu kladením precíznych otázok
 • spoznáte štýly vedenia ľudí a naučíte sa, ako ich situačne používať

Cena: Celková cena za všetky moduly je 825 eur bez DPH (990 eur s DPH)

V prípade platby za samostatné moduly je cena 180 eur bez DPH/deň.

V cene tréningu je zahrnuté:

 • osobnostný profil Lumina Spark (v hodnote 120 eur)
 • 5 dní intenzívnych tréningov
 • pracovný materiál
 • 2 x coffee break počas každého dňa
 • 1 h individuálneho koučingu
 • kniha k téme Leadership