Event manažment v praxi

Dĺžka tréningu:                      2 dni (1 deň = 8h)

Cieľ a charakteristika tréningu:

Organizácia eventov sa stala neodmysliteľnou súčasťou marketingových aktivít mnohých firiem. Ako efektívne prepojiť organizáciu eventov s celkovou marketingovou stratégiou spoločnosti riešime na našom tréningu Event marketing.

Na tréningu Event manažment v praxi sa venujeme organizácii konkrétneho eventu. Od prvej myšlienky a cieľa eventu, cez jeho naplánovanie, prípravu rozpočtu až po exekúciu a vyhodnotenie. Obsah tréningu dopĺňajú informácie z pravidiel spoločenského protokolu, z komunikácie a prezentácie a projektového manažmentu.

Súčasťou tréningu sú praktické cvičenia a práca v skupinách na konkrétnom evente.

Cieľová skupina:

 • marketingoví manažéri a ľudia, ktorí organizujú rôzne podujatia
 • PR manažéri
 • projektoví manažéri, ktorí v rámci projektov organizujú workshopy, konferencie a i.
 • asistentky/asistenti zodpovední za firemné akcie
 • pracovníci/pracovníčky HR oddelení, ktorí plánujú podujatia pre zamestnancov

 

Náplň tréningu:

Úvod do event manažmentu

Fázy plánovania a organizácie eventu (využitím nástrojov projektového manažmentu)

 • Definovanie cieľovej skupiny
 • Voľba eventu
 • Oslovenie cieľových skupín
 • Oslovenie partnerov eventu/sponzorov
 • Tvorba scenára eventu
 • Príprava a realizácia programu eventu
 • Príprava a distribúcia pozvánok
 • Technické zabezpečenie eventu
 • Organizačné zabezpečenie eventu
 • Propagačné predmety a darčeky
 • Medializácia akcie
 • Monitoring a vyhodnotenie
 • Spätná väzba

Event ako spoločenská udalosť

 • Definovanie rozdielov medzi jednotlivými spoločenskými akciami (raut, banket, recepcia, ples, barbecue)
 • Skratky na vizitkách/pozvánkach (RSVP, dress code – formal dress, business casual, smart casual)
 • Stolovanie – prestieranie stola, ako stolovať (príbory), kedy začať konzumovať, kto začína ako prvý, aký typ jedál vybrať?
 • Zasadací poriadok pri rôznych typoch eventov

Komunikácia/prezentácia

 • Key message - ako prezentovať myšlienku eventu rôznym cieľovým skupinám (organizačný tím, sponzori, vedenie spoločnosti, médiá)

 

Prečítajte si aj ďalšie články súvisiace s touto témou:

4 tipy ako nájsť vhodný priestor pre Váš event

Ako stanoviť ciele, aby sme dosiahli úspešný event