Efektívna asistentka a vedenie sekretariátu

Dĺžka tréningu:
2 dni (1 deň = 8 h)

Cieľ a charakteristika tréningu:
Tréning je určený najmä pre skupinu pracovníkov na sekretariáte, asistentky riaditeľov, manažérov, ktorých úlohou je riadiť nielen svoj čas ale i čas nadriadeného (dohodnutie obchodnej schôdzky, príprava materiálov na porady, zápisy, pozvánky a i.) Účastníci tréningu získajú teoretické vedomosti ako správne manipulovať a pripraviť písomnosti spojené s činnosťou podniku, ako zvládať čas a vyhnúť sa časovým stratám, ako správne a efektívne telefonovať. Súčasťou tréningu sú praktické cvičenia.

Náplň tréningu:

  • Organizácia a sekretariát. Organizačná kultúra firmy
  • Postavenie sekretariátu vo firme. Sekretárka alebo asistentka?
  • Vedenie kancelárie, práca s písomnosťami a korešpondencia (STN normy)
  • Časový manažment. Mať na všetky úlohy čas. Ale kde ho vziať? Ako zvládať čas. Obmedzenie časových strát
  • Profesionálna komunikácia nielen na sekretariáte. Víťaz alebo porazený. Verbálna a neverbálna komunikácia. Naši komunikační partneri a ako na nich
  • Asertívne správanie
  • Efektívne telefonovanie. Hlasový prejav. Štýl prejavu
  • Stratégia jednania
  • Business outfit