Asertivita

Dĺžka tréningu:
1 deň (8 x 45 min)

Cieľ a charakteristika tréningu:
Tréning prezentuje techniky a účinné metódy asertívneho správania použiteľné v rôznych situáciách (rozhodovací proces, porady, motivačné rozhovory a i.) Je zameraný na spoznanie a uvedomenie si vlastného komunikačného štýlu, na získanie schopnosti kontrolovať svoj komunikačný prejav a porozumenie komunikácii partnera. Účastníci tréningu získajú základné zručnosti, ako vyjadriť vlastné názory a postoje optimálnym spôsobom. Spoznajú techniky asertívneho správania so zameraním na efektívne vedenie rozhovoru. Naučia sa zvládať konfliktné situácie prijateľným spôsobom.

Obsahová náplň tréningu:

 • 4 roviny komunikácie, význam vecnej a vzťahovej roviny v komunikácii
 • Neverbálna komunikácia (Dôležitosť imidžu a akustickej zložky komunikácie, druhy neverbálnych prejavov)
 • Komunikačný šum a jeho eliminácia
 • Asertivita (Definícia. Pozitívne aspekty asertivity. Základné prvky asertivity.)
 • Tri druhy správania: pasívne, agresívne, asertívne
 • Verbálne a neverbálne zložky neasertívneho a asertívneho správania
 • Základné asertívne práva: Desatoro práv asertívneho správania
 • Manipulačné povery
 • Identifikácia rozličných druhov správania
 • Praktické ukážky neasertívneho a asertívneho správania
 • Riešenie modelových situácií