ONLINE | 18. – 19. január 2022 | Tajomstvá asertivity a efektívnej komunikácie

Cieľ a charakteristika tréningu:

Tréning prezentuje techniky a účinné metódy asertívneho správania použiteľné v rôznych situáciách (rozhodovací proces, porady, motivačné rozhovory a i.) Je zameraný na spoznanie a uvedomenie si vlastného komunikačného štýlu, na získanie schopnosti kontrolovať svoj komunikačný prejav a porozumenie komunikácii partnera. Účastníci tréningu získajú základné zručnosti, ako vyjadriť vlastné názory a postoje optimálnym spôsobom. Spoznajú techniky asertívneho správania so zameraním na efektívne vedenie rozhovoru. Naučia sa zvládať konfliktné situácie prijateľným spôsobom.

Tréning je určený pre všetkých, ktorí:

 • majú záujem o svoj rozvoj
 • chcú objaviť svoj potenciál a naplno ho využiť
 • radi by lepšie fungovali v komunikácii a interakcii s ostatnými
 • chcú zvládať náročné situácie v komunikácii a vyjednávaní
 • CHCÚ BYŤ SKVELÍ KOLEGOVIA A LÍDRI

Termín:   18. - 19. január 2022

Dĺžka trvania: 9.00 - 13.00 h

Forma: Online cez MS Teams (prihláseným účastníkom bude vopred zaslaný link na pripojenie)

Cena dvojdňového tréningu: 180 eur/osoba  (150 eur bez DPH)

Cena pre členov SOPK a Biznis klubu FSH: 100 eur bez DPH.

V cene tréningu je zahrnuté:

 • pracovný materiál
 • certifikát o absolvovaní tréningu

Náplň tréningu:

 • osobnosť človeka - ako vplýva na spôsob komunikácie
 • 4 roviny komunikácie, význam vecnej a vzťahovej roviny v komunikácii
 • Asertivita (Definícia. Pozitívne aspekty asertivity. Základné prvky asertivity.)
 • Tri druhy správania: pasívne, agresívne, asertívne
 • Verbálne a neverbálne zložky neasertívneho a asertívneho správania
 • Základné asertívne práva: Desatoro práv asertívneho správania
 • Identifikácia rozličných druhov správania
 • Praktické ukážky neasertívneho a asertívneho správania
 • Riešenie modelových situácií

Pre prihlásenie prosím vyplňte nasledujúci formulár: