Referencie

Prezentujme s radosťou a s úsmevom

Nikola,

ešte raz ďakujem za tento tréning. Bola to pre mňa veľmi dobrá a pozitívna skúsenosť. Príjemná atmosféra a prirodzené plynutie mi veľmi sedeli a ani raz som sa nepristihol, že by som  strácal pozornosť... super. Beriem to ako štart a iste budem chcieť postupovať a zlepšovať sa v tom, aby som nielen firmu ale aj seba vedel správne a hlavne príjemne odprezentovať.

 

Peter Knap, UPL-LTD
Leadership 2.0 - Objavte svoj potenciál a spoznajte v sebe lídra

Leadership 2.0 je úžasný tréning (nielen) pre začínajúcich manažérov!

Toto vás nikde v škole nenaučia... Ak máte v sebe prirodzenú schopnosť viesť ľudí, gratulujem! Ja som zistila, že je to asi jedna z najnáročnejších úloh na svete a nie je ľahké ju dobre zvládnuť.

(viac…)

Mgr. Iveta Mináriková, riaditeľka projektu, Facility system hub
TIMM Slovakia, s. r. o.

Podanie lektorky zaujalo celý náš kolektív a pracovný tím, ktorý sa zúčastnil dvojdňového tréningu Projektového manažmentu. Pani Nikola promptne reagovala na všetky dotazy a otázky, dokázala sa vniesť do konkrétnych projektov našej firmy, čím nám značne pomohla pri ich ďalšom plánovaní a realizácii.

(viac…)

Ing. Eva Szalayová, HR, Payrol & Legal
MINIT SLOVAKIA, spol. s r. o.

Naša spoločnosť zrealizovala pre obchodný tím Development Centrum formou Lumina Spark v spolupráci s firmou eventive s.r.o. Dvojdňový program bol zameraný na štandardy a hodnoty našej spoločnosti v kombinácii s identifikáciou kľúčových oblastí rozvoja a potenciálu tímu. Workshop bol interaktívny, aktivity v priebehu programu boli z reálneho pracovného prostredia, z oblasti komunikácie a riešenia rôznych situácií v rámci predajných procesov.

(viac…)

Ing. Katarína Pálffyová, špecialista ľudských zdrojov
Bel Power Solutions, s.r.o.

Rád by som poďakoval spoločnosti eventive s.r.o. za perfektný tréning – Predajné zručnosti. Pani lektorka viedla školenie vysoko profesionálne zaujímavou formou, v ktorej kombinovala teoretické znalosti s príkladmi z praxe a interaktívnymi cvičeniami. (viac…)

Mgr. Peter Otrubčák, R&D Office manager/ Project coordinator
HF - NaJUS, a.s.

"Tréning Prezentujeme s radosťou a úsmevom presiahol očakávania... Bol obsiahly, prakticky by mohol trvať aj týždeň, aby boli zodovedané všetky otázky. Je výbornou prípravou na prezentovanie."

 

"Nečakala som takéto niečo. Bola mi podaná pomocná ruka a poradené, čo som chcela vedieť."

 

(viac…)

Pracovníci firmy HF - NaJUS, a.s.
Národné osvetové centrum

Školenie Moderná biznis etiketa, mi potvrdila, že intuícia v spoločenskom správaní je vhodne zvolená metóda. Získanie nových poznatkov a nácvik vybraných pravidiel je pre osobný život prínosom, ale v pracovnom živote je nevyhnutnosťou a prejavom firemnej kultúry.

PhDr. Veronika Vasilová, PhD., riaditeľka odboru vzdelávacej a edičnej činnosti
Ekonoom.sk, s.r.o.

Absolvovali sme školenie „Moderná biznis etiketa“, kde sme sa dozvedeli mnohé dôležité informácie potrebné pre život podnikateľa. Naučili sme sa ako správne osloviť klienta, predstaviť sa, podať vizitku, ale aj ako sa správať pri spoločnom stolovaní, či ako sa vhodne obliecť. (viac…)

Ing. Matej Sedliak, Ekonoom.sk, s. r. o. http://www.ekonoom.sk
Davpek, s.r.o.

Tréning "projektový manažment" bol pre mňa prínosom a splnil moje očakávania. Môžem povedať, že z pohľadu kupujúceho zákazníka, to bola ponúknutá kvalita za výbornú cenu. (viac…)

Ing. Martina Oršulová, Davpek, s. r. o.
HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o.

Spoločnosť eventive, s. r. o. zrealizovala v našej spoločnosti školenie Event manažment a Spoločenský protokol. Zo strany školených zamestnancov sme mali len pozitívne ohlasy.

(viac…)

Ing, Andrea Baniari, personal specialist
TECHNODAT - CAE systémy, spol. s r. o.

Seminár bol riešený interaktívnou formou a zamestnanci sa priamo a aktívne zapájali do všetkých činností v daných oblastiach. Všetci zamestnanci ocenili uvedený spôsob realizácie seminára. Boli sme veľmi spokojní s priebehom a lektorkami seminára, obohatil nás o veľa praktických a potrebných informácií.

(viac…)

Ing. Marián Jamrich, riaditeľ spoločnosti
SPP Distribúcia, a.s.

Tréning prebehol v dvoch termínoch a bol realizovaný v súlade s našimi očakávaniami. Za silnú stránku organizačného tímu považujeme jeho profesionalitu

(viac…)

Mgr. Ing. Jana Kollárová, špecialista pre komunikáciu
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Spoločnosť eventive, s. r. o., Trenčín zrealizovala tréning "Firemná korešpondencia v praxi" pre vybraných pracovníkov SPP - distribúcia, a. s. Bol zrealizovaný v požadovanej kvalite a rozsahu.

(viac…)

Mgr. Zuzana Kmeťová, vedúca útvaru vzdelávania
Trenčianska nadácia

Spoločnosť eventive, s.r.o.  s nami spolupracuje pri vytváraní fundraisingových stratégií, organizovaní benefičných eventov (Míľniky 2008 - 2014, Trenčianske korzo a i.) aj pri komunikácii s darcami. Realizovali sme spoločné vzdelávacie aktivity a workshopy zamerané na písanie a riadenie projektov, fundraising a komunikáciu.

(viac…)

RNDr. Alena Karasová, Správkyňa nadácie
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Školenie bolo zabezpečené na vysokej odbornej úrovni, bolo vedené interaktívnou formou, s ohľadom na náročnú cieľovú skupinu. Účastníci oceňovali predovšetkým vysokú profesionalitu  lektorky, praktickosť výkladu, uvádzanie konkrétnych situácií z dennej business praxe.

(viac…)

Ing. Lucia Sandtner, vedúca oddelenia produktových školení a odborného vzdelávania
Rada mládeže trenčianskeho kraja

So spoločnosťou eventive, s.r.o. spolupracujeme od roku 2013 pri poradenstve k príprave projektov financovaných zo zdrojov EÚ. Pozitívne hodnotíme vysokú flexibilitu konzultantov spoločnosti eventive, s.r.o. pri konzultáciách na rôzne témy.

(viac…)

Ing. Martin Labudík, predseda
Účastníčky tréningu Spoločenský protokol

"Príjemné strávenie času spojené s užitočnými znalosťami, ktoré sa dajú využiť aj v pracovnom aj súkromnom živote."

"Očakávania kurz splnil, zúčastnila som sa takého kurzu prvýkrát, ale veľmi rada ho odporučím ďalším, pretože mi dal veľmi veľa a využijem dané znalosti, vedomosti každý deň. Lektorka mala skutočne veľa vedomostí a zodpovedala na všetky naše otázky."

(viac…)

Individuálne účastníčky tréningu Spoločenský protokol
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Spoločnosť eventive s.r.o. zrealizovala pre Krajské stredisko Trenčín a jeho klientov so zrakovým postihnutím školenie spoločenskej etikety a stolovania. Lektor prispôsobil formu a tempo osobitostiam účastníkov so zrakovým postihnutím.

(viac…)

Mgr. Silvia Sudorová, Riaditeľka Krajského centra,