Realizované projekty

09/2020 – 12/2021 | eventive za vzdelaním

Od septembra 2020 do decembra 2021 sme realizovali projekt "eventive za vzdelaním", ktorý bol financovaný v rámci programu Erasmus plus. Jeho cieľom bolo zlepšiť naše lektorské zručnosti a priniesť na Slovensko nové témy.

(viac…)

06/2016 – 05/2017 Zlepšenie zručností a kompetencií lektorov v neziskovom sektore

V rokoch 2016 až 2017 sme realizovali projekt, ktorý bol financovaný v rámci programu Erasmus plus. Jeho cieľom bolo zlepšiť naše lektorské zručnosti. Konkrétne v témach Manažment dobrovoľníkov, Tréning trénera a Projektový manažment. Vďaka tomuto projektu sme mohli vycestovať do zahraničia a absolvovať profesionálne vzdelávanie, vymeniť si skúsenosti s účastníkmi z iných krajín a tak sa čo najlepšie pripraviť na naše tréningy. Radi sa s Vami postupne budeme deliť o naše tréningy a získané zručnosti a vedomosti.

(viac…)

10/2011 – 09/2013 SOLARIS PLUS – innovative modular training programme as a regenerative energies Specialist

V rokoch 2011 až 2013 sme realizovali projekt z programu Leonardo da Vinci, ktorý sa zameriaval na transfer inovácií v sektore vzdelávania v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Naša spoločnosť zodpovedala za tvorbu a adaptáciu študijných materiálov, prípravu trénerov z radov stredoškolských učiteľov ako aj za testovanie vybraného modulu so študentami strednej školy. Projekt sa realizoval v Nemecku, Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Výsledkom projektu je vytvorenie študijných materiálov v oblasti odborného stredoškolského vzdelávania, ďalšieho vzdelávania a rekvalifikácie.

Viac informácií na web stránke projektu Solaris plus

07/2010 – 06/2012 Budovanie kapacít komunitnej nadácie vzhľadom k potrebám trenčianskeho regiónu

V rokoch 2011 a 2012 sme spolu participovali na vzdelávacích aktivitách pre dobrovoľníkov a mladých filantropov Trenčianskej nadácie v rámci projektu z operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, financovaného z Európskeho sociálneho fondu. V rámci našich aktivít v projekte sme uskutočnili viaceré workshopy a tréningy, ktorých cieľom bolo pripraviť mladých ľudí na prácu v neziskovom sektore, písanie a implementáciu projektov ako aj získavanie finančných prostriedkov na svoje aktivity.

Viac informácií o projekte