Mobilita č. 1: Manažment dobrovoľníkov I

Prijímajúca organizácia: HESTIA - centrum pro dobrovolnictví, z. ú., www.hest.cz

Termín: 12. - 14. september 2016

Program kurzu:

 • Definícia a charakteristiky dobrovoľníctva, motivácia organizácie k dobrovoľníctvu
 • Zdroje dobrovoľníkov a ich výber
 • Výcvik dobrovoľníkov, supervízia a evaluácia dobrovoľníckeho programu
 • Večerný klub na tému rola dobrovoľníka v organizácii - videoprojekcia s diskusiou
 • Komunikačné mapy a ich prezentácia, spracovanie osnovy projektov dobrovoľníctva
 • Konzultácia osnov projektov, práca v skupinách
 • Odborné a ľudské predpoklady koordinátora dobrovoľníkov - diskusia, supervízne techniky
 • Prezentácia osnov projektov
 • Večerný klub - odborné a ľudské predpoklady koordinátora dobrovoľníkov - diskusia
 • Organizačné náležitosti dobrovoľníctva, finančné zdroje, trendy, aktuality, legislatíva
 • Prezentácia ďalšieho  postupu koordinátora dobrovoľníkov v organizácii