Mobilita č. 4: Manažment dobrovoľníkov II

 

Prijímajúca organizácia: HESTIA - centrum pro dobrovolnictví, z. ú., www.hest.cz

Termín: 29. - 31. máj 2017

Program kurzu:

  • Mapovanie činnosti koordinátora dobrovoľníkov, "inventúra" náplne jeho práce i jeho potrieb, diskusia
  • Prezentácia doterajšieho priebehu dobrovoľníckeho programu
  • Burn-out syndróm - riziká syndrómu vyhorenia pri práci s ľuďmi
  • Večerný  klub na tému "rola koordinátora dobrovoľníkov", videoprojekcia s diskusiou
  • Sebapoznávanie "osobné a profesné" - čiara života
  • Rola supervízie, zber tém k supervízii
  • Príprava dobrovoľníkov - motivácia, riziká a potreby, priebežná práca s dobrovoľníkmi, spracovanie osnovy vybranej časti dobrovoľníckeho programu
  • Supervízia v praxi
  • Organizačné náležitosti dobrovoľníctva, finančné zdroje, trendy, aktuality, legislatíva