Leadership 2.0 | Začíname 28. apríl 2021

Začíname ďalšie kolo nášho úspešného programu pre lídrov.

Cena: Celková cena za všetky moduly je 825 eur bez DPH (990 eur s DPH)

V cene tréningu je zahrnuté:

 • osobnostný profil Lumina Spark (v hodnote 120 eur)
 • online prístup k digitálnej forme profilu a sebakoučovaciemu nástroju SPARK COACH
 • 5 dní intenzívnych tréningov
 • pracovný materiál + vizualizácie jednotlivých tém
 • 2 x coffee break počas každého dňa
 • 2 h individuálneho koučingu
 • kniha k téme Leadership

Čo Vás čaká?

I: Objavte svoj potenciál a osobnostný profil lídra

28. - 29. apríl 2021

"Svet vidíme nie taký, aký je, ale taký, akí sme my."

Prvé dva dni sa budeme venovať osobnosti lídra. Aké kvality sú preňho dôležité a ako ich môže využiť pri vedení tímu.

Využijeme pri tom psychometriu Lumina Learning, ktorá meria 24 kvalít osobnosti v rámci pracovného prostredia, pracovných rolí a pozícií. Zistíme, aké sú naše kvality, ako ich využívame každodenne, a ktoré niekedy preháňame - a ako sa to prejavuje. Uvedomíme si, aký dopad má naša komunikácia na kolegov, členov tímu a nadriadených.

V prvom dni získa každý účastník 34 stranový osobnostný profil. Vďaka nemu:

 • spoznáte samých seba a svoj štýl vedenia ľudí
 • lepšie pochopíte správanie ľudí v tíme a tým budete vedieť vnímať odlišnosti jednotlivých ľudí a oceníte ich prínos
 • spoznáte svoj potenciál a budete vedieť, ako ho ďalej rozvíjať
 • uvedomíte si, ako Vás môžu vnímať iní, a aký to má dopad na spoluprácu

II: Spätná väzba je dar

19. máj 2021

Niekedy položiť dobrú otázku je dôležitejšie ako nájsť správnu odpoveď."

 • Ako komunikujeme? Proces komunikácie
 • "Radikálna otvorenosť"- v čom nám pomáha
 • Aktívne počúvanie a jeho prínos pre efektívnu komunikáciu
 • Hlavné princípy dávania a prijímania spätnej väzby

III: Drive: Čo nás poháňa?

2. jún 2021

"Cukor a bič už nefungujú."

 • Čo nás motivuje? Typy motivácie - motivačné modely
 • Motivátory vs „udržiavače“
 • Poskytovanie spätnej väzby k posilneniu motivácie

IV: Situačné vedenie a koučing

16. jún 2021

"Neexistuje nič nerovnejšie ako rovné zaobchádzanie s nerovnými."

 • Základné štýly vedenia ľudí
 • Prispôsobenie štýlu vedenia úrovni rozvoja ľudí
 • Rôzny prístup k rovnakým ľuďom
 • Využitie koučingu pri vedení

V prípade dohody všetkých účastníkov sa môžu termíny ešte upraviť.

Pre viac informácií o tréningu, navštívte našu stránku tu.