09/2020 – 12/2021 | eventive za vzdelaním

Od septembra 2020 do decembra 2021 budeme realizovať projekt "eventive za vzdelaním", ktorý je financovaný v rámci programu Erasmus plus. Jeho cieľom je zlepšiť naše lektorské zručnosti a priniesť na Slovensko nové témy.

A to konkrétne:

  • Lego Serious Play metóda
  • Vizuálna facilitácia a graphic recording
  • Riešenie problémov a kritické myslenie

Radi sa s Vami postupne budeme deliť o naše tréningy a získané zručnosti a vedomosti.

Názov projektu: eventive za vzdelaním

Progam: Erasmus+

Kľúčová akcia: KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Trvanie projektu: 01.09.2020 - 31.12.2021 (16 mesiacov)

Zmluva č. 2020-1-SK01-KA104-077958

Dodatok č. 1 k Zmluve