06/2016 – 05/2017 Zlepšenie zručností a kompetencií lektorov v neziskovom sektore

V rokoch 2016 až 2017 sme realizovali projekt, ktorý bol financovaný v rámci programu Erasmus plus. Jeho cieľom bolo zlepšiť naše lektorské zručnosti. Konkrétne v témach Manažment dobrovoľníkov, Tréning trénera a Projektový manažment. Vďaka tomuto projektu sme mohli vycestovať do zahraničia a absolvovať profesionálne vzdelávanie, vymeniť si skúsenosti s účastníkmi z iných krajín a tak sa čo najlepšie pripraviť na naše tréningy. Radi sa s Vami postupne budeme deliť o naše tréningy a získané zručnosti a vedomosti.

Názov projektu: Zlepšenie zručností a kompetencií lektorov v neziskovom sektore

Progam: Erasmus+

Kľúčová akcia: KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Trvanie projektu: 01.06.2016 - 31.05.2017 (12 mesiacov)

 

Mobilita č. 1: MANAŽMENT DOBROVOĽNÍKOV I

Mobilita č. 2: HANDLING STRESS AND AVOIDING BURN OUT

Mobilita č. 3: PROJEKTOVÉ RIADENIE

Mobilita č. 4: MANAŽMENT DOBROVOĽNÍKOV II