Blog / Aktuality / Otvorené tréningy

19. – 20. 10. 2015: Projektový manažment

Pozývame Vás na otvorený tréning "Projektový manažment", ktorý realizujeme v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK. Vzdelávanie sa realizuje v rámci schémy na podporu priemyselných klastrových organizácií Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a je určený pre: vedúci oddelení bez praktických a teoretických skúseností z projektového riadenia projektoví manažéri vo výrobe majstri (lídri) majitelia firiem   Dĺžka trvania:…
čítať viac

7. 10. 2015: Koučovacie zručnosti manažéra

Pozývame Vás na tréning s aktuálnou témou Koučovacie zručnosti manažéra. Tréning je určený pre manažérov rôznych úrovní, ktorí si uvedomujú dôležitosť osobného rastu, podporujú rast zamestnancov a hľadajú nové výzvy v zlepšovaní svojej práce. Tiež je pre všetkých, ktorí chcú na sebe pracovať, naučiť sa iných počúvať a zlepšovať svoje vzťahy nielen na pracovisku ale…
čítať viac

7. júla 2015 Efektívna asistentka: Špeciálny výber

Špeciálny výber predstavuje výber tém z tréningu Efektívna asistentka, o ktoré prejavujete najväčší záujem. Tréning je najmä pre asistentky, ktoré majú skúsenosti, ktoré už niektoré naše či iné tréningy absolvovali a nepotrebujú základy (témy ako hospodárska korešpondencia, význam a postavenie sekretariátu vo firme). Vítané sú samozrejme aj tie asistentky, ktoré sú na nových pozíciách a…
čítať viac

Projektový manažment pre neziskové organizácie

Pozývame Vás na otvorený tréning "Projektový manažment pre neziskové organizácie". Tréning je určený predovšetkým pre manažérov a koordinátorov organizácií z neziskovej sféry, pre ktorých sú projekty súčasťou ich každodennej práce a nevyhnutnou súčasťou je i fundraising pre neziskovú organizáciu. Otvorené tréningy sa otvárajú podľa záujmu účastníkov. Ich výhodou je možnosť výmeny skúseností medzi jednotlivými účastníkmi.…
čítať viac

Neboj sa spraviť ďalší krok. Rozsvieti sa Ti.

Tento motivačný "citát" mi poskytol sám život a prišiel mi ako veľmi vhodný na našu prezentáciu k workshopu "Úspešná prezentácia alebo Ja a moja firma", ktorý sme realizovali pre začínajúce podnikateľky 22. mája 2015. Aby som vysvetlila: Vždy, keď od nás odchádza návšteva, tak zostanú neisto stáť pri vchodových dverách, keďže na chodbe je šero.…
čítať viac

Úspešná prezentácia alebo ja a moja firma

Začínate podnikať a zápasíte s prvými stretnutiami, definovaním si vlastnej značky, prvými prezentáciami? Pre začínajúce podnikateľky sme pripravili workshop na tému Úspešná prezentácia alebo ja a moja firma. Workshop je súčasťou projektu "Príprava a podpora podnikania žien", ktorý realizuje Trenčianska regionálna komora SOPK s Regionální hospodářskou komorou Brno. Miesto konania: Hotel Elizabeth, Generála M. R.…
čítať viac

Koučovacie zručnosti manažéra – ochutnávka

Máte chuť na zmenu? Pozývame Vás na ochutnávku tréningu "Koučovacie zručnosti manažéra". Koučing a koučovací prístup je spôsob, ktorým sa dá pomôcť manažérom a lídrom viesť svoj tím, efektívne využívať nielen vlastný potenciál, ale i potenciál svojich kolegov, či podriadených. Napomáha porozumieť ľuďom a tak ich motivovať a viesť k tomu, aby ich práca bavila, robili ju s radosťou a prinášali…
čítať viac

Tréning “Od prípravy kávy až po organizáciu firemného eventu”

Pozývame Vás na tréning "Od prípravy kávy až po organizáciu firemného eventu" (všetko pre efektívnu asistentku). Tréning je určený predovšetkým pracovníkom sekretariátov, asistentom a asistentkám riaditeľov, manažérov. Ľuďom, ktorí pripravujú zázemie tým, ktorí sú na "výslní", ale bez nich by to nešlo. :) Otvorené tréningy sa otvárajú podľa záujmu účastníkov. Ich výhodou je možnosť výmeny…
čítať viac

Manažér je ten, čo pracuje s ľudskou energiou

Existuje viacero definícií manažéra. V deväťdesiatych rokoch 20. storočia väčšina slovenských autorov len prevzala definície z anglicky písanej literatúry.  Postupne začala na Slovensku vznikať vrstva manažérov, ktorí sa učili zo skúsenosti zahraničných kolegov, alebo rástli z vlastných úspechov a padali na vlastných chybách. Riadili skôr intuíciou, či na základe rád odborníkov z akademickej či neskôr…
čítať viac

Projektový manažment pre neziskové organizácie

Pozývame Vás na otvorený tréning "Projektový manažment pre neziskové organizácie". Tréning je určený predovšetkým pre manažérov a koordinátorov organizácií z neziskovej sféry, pre ktorých sú projekty súčasťou ich každodennej práce a nevyhnutnou súčasťou je i fundraising pre neziskovú organizáciu. Otvorené tréningy sa otvárajú podľa záujmu účastníkov. Ich výhodou je možnosť výmeny skúseností medzi jednotlivými účastníkmi.…
čítať viac