6. – 7. jún 2018 | Leadership – Ako úspešne viesť tímy (Start)

BYŤ SKVELÝM LÍDROM SA DÁ NAUČIŤ.

Lumina LEADER je dvojdňový workshop pre začínajúcich lídrov. Postúpili ste v zamestnaní na manažérsku pozíciu? Vaši kolegovia teraz pracujú pod vašim vedením? Lumina Leader vám umožní spoznať vaše kvality, odhalí váš potenciál a ukáže vám cestu ako sa stať dobrým lídrom.

Workshop organizujeme v spolupráci s Lumina Learning Slovakia.

Termíny:  6. - 7. jún 2018

Dĺžka trvania: 9.00 - 16.30 h (Prvý deň začiatok o 10.00 h)

Miesto konania: M. R. Štefánika 2, 902 01 Pezinok

Cena dvojdňového tréningu: 300 Eur/osoba (Ceny sú uvedené bez DPH.)

V cene tréningu je zahrnuté:

 • 2 dni workshopu, vedeným akreditovaným lektorom Lumina Learning
 • 30 stranový osobnostný Portrét Lumina Spark
 • pracovný materiál pre každého účastníka workshopu
 • coffee break dopoludnia a popoludní
 • doplňujúca individuálna konzultácia v trvaní 1 h

Workshop je určený pre všetkých, ktorí:

 • vedia, že bez manažérskeho základu len ťažko povedú tím k úspechu, ktorý pretrvá
 • sa len nedávno dostali do vedúcej pozície a potrebujú v sebe objaviť a posilniť líderské schopnosti
 • majú záujem o svoj rozvoj
 • chcú objaviť svoj potenciál a naplno ho využiť
 • radi by lepšie fungovali v komunikácii a interakcii s ostatnými
 • chcú vedieť ako motivovať svojich kolegov a svoj tím
 • chcú zvládať náročné situácie v sociálnej interakcii a komunikácii
 • chcú spoznať základné štýly vedenia ľudí a vedieť ich situačne používať
 • CHCÚ BYŤ SKVELÍ LÍDRI

Cieľ a charakteristika tréningu:

„Lumina LEADER“ vychádza z metodológie LUMINA LEARNING, pomáha lídrom spoznať ich kvality, pochopiť ich a definovať potenciál pre ďalší rozvoj. Workshop je vedený interaktívnou formou, s množstvom praktických príkladov a cvičení na pochopenie jednotlivých tém leadershipu.

Po absolvovaní tréningu budete:

 • Poznať vlastné osobnostné preferencie a ich dopad na správanie, budovanie vzťahov a dosahovanie cieľov
 • Poznať zásady a techniky na podporu efektívnej komunikácie aj v náročných situáciách
 • Získate nástroje, ako adaptovať vlastný štýl vedenia ľudí do praxe
 • Osvojíte si postupy ako svoj štýl vedenia ľudí ďalej rozvíjať
 • Spoznáte svoje schopnosti, vďaka ktorým budete vedieť reagovať na situácie, s ktorými ste doteraz bojovali
 • Spoznáte svoju vnútornú motiváciu a naučíte sa ako s ňou pracovať
 • Spoznáte štýly vedenia ľudí a naučíte sa, ako ich situačne používať

Spoznanie a pochopenie vlastných kvalít Vám naviac ozrejmí:

 • spôsob, akým komunikujete a argumentujete
 • akí ste v spoločenskej interakcii, ako a kedy prejavujete svoje emócie
 • spôsob, akým dosahujete výsledky a spolupracujete s ostatnými
 • čo ovplyvňuje Vaše rozhodnutia
 • ako si stanovujete a definujete ciele
 • aký máte prístup k organizácii práce
 • aký máte prístup k záväzkom a dohodám
 • ako rozmýšľate a pristupujete k zadaným úlohám, projektom a riešeniam
 • odkiaľ beriete nápady a myšlienky a ako si ich overujete
 • ako reagujete na zmeny a riziká s nimi súvisiace

Naviac vďaka osobnej správe:

 • spoznáte samých seba a svoj štýl vedenia ľudí
 • lepšie pochopíte správanie ľudí v tíme a tým budete vedieť vnímať odlišnosti jednotlivých ľudí a oceníte ich prínos
 • spoznáte svoj potenciál a budete vedieť, ako ho ďalej rozvíjať
 • svoju hodnotu a sebauvedomenie ukotvíte na základe pochopenia vlastných kvalít

Tréning vedú: Marcela Ružková (Lumina Learning Slovakia) a Nikola Sedláčková (akreditované konzultantky Lumina Learning)

Najneskôr týždeň pred workshopom je potrebné vyplniť online dotazník Lumina Spark, ktorý vám pošleme po prihlásení sa na workshop.

Ak Vás daný workshop oslovil, kontaktujte nás prosím cez kontaktný formulár alebo Nikolu Sedláčkovú na 0907 403 253 alebo nikola@eventive.sk.