30. – 31. máj 2019 | Projektový manažment pre neziskové organizácie

Pozývame Vás na dvojdňový tréning zameraný pre neziskový sektor a organizácie v kultúre. Budeme sa rozprávať o rôznych typoch projektov, ktoré riešite, o ich plánovaní, realizovaní a vyhodnocovaní.

Venovať sa budeme aj fundraisingu a jeho význame pre neziskový sektor ako aj tipmi ako robiť fundraising v praxi.

Cieľovou skupinou sú pracovníci v neziskových organizáciách, v občianskych združeniach, v kultúre a v iných organizáciách, ktoré robia rôzne malé i väčšie projekty, často ako dobrovoľníci.

Termín:   30. - 31. máj 2019

Dĺžka trvania: 9.00 - 15.30 h (Registrácia od 8.30)

Miesto konania: Gen. M. R. Štefánika 379/19, Trenčín (priestory KreaTivO, s. r. o., oproti OC MAX)

Cena tréningu: 108 eur/osoba (90 eur bez DPH)

V cene tréningu je zahrnuté:

 • pracovný materiál
 • coffee break dopoludnia a popoludní
 • certifikát o absolvovaní tréningu

 

Náplň tréningu:

 • Úvod do projektového manažmentu a fundraisingu.  Písanie žiadostí ako jedna z foriem získavania financií pre neziskové organizácie.
 • Projekt STEP by STEP.
  • Životný cyklus projektu
  • Ako formulovať ciele projektu. Sú naozaj ciele cieľmi? Formulácia hlavných a špecifických cieľov projektu, definovanie priorít. Ako merať úspech projektu.
  • Plánovanie projektu, zostavenie podrobného popisu jednotlivých aktivít. Cez myšlienkové mapy (MIND MAPS) k Work breakdown structure (WBS). Ako využiť WBS pri plánovaní projektu.
  • Časový harmonogram projektu (Ganttov diagram), plánovanie a využitie zdrojov projektu. Tvorba časových rezerv.
  • Tvorba podrobného rozpočtu projektu, finančné riadenie projektu pri jeho realizácii.
  • Realizácia a vyhodnotenie projektu.
 • Prepojenie projektovej myšlienky s fundrasingom.
  • Základné princípy fundraisingu – ako komunikovať s darcami, ako vytipovať cieľovú skupinu, ako predať svoj projekt. Individuálne darcovstvo, firemné darcovstvo, grantové financovanie.
  • Získavanie financií prostredníctvom grantov (ako napísať žiadosť na grantovú výzvu). Vyúčtovanie a vyhodnotenie projektov.
  • Marketing fundraisingového projektu, úloha sociálnych sietí a nových médií pri získavaní zdrojov a propagácii vašich činností.
 • Diskusia a zdieľanie skúseností s inými organizáciami.

Ak vás daný tréning, oslovil kontaktujte priamo lektorku tréningu Nikolu, alebo použite náš kontaktný formulár.