25. september 2018 | Taster Day Lumina Learning

FEELING BOXED? Tí, ktorí sa zúčastnili včerajšieho Taster Day, určite neodišli s pocitom "zaškatuľkovania".

Mnohí z Vás už zažili rôzne merania, typológie, ktorých výsledkom bolo isté zaškatuľkovanie. A nie vždy nám všetko sadne v danom "boxe". Je to normálne, každý človek je iný a má rôzne kvality v rôznej "sile". A o tom je Lumina Learning. O tom, akí sme, čo robíme, aký dopad to má na našich kolegov, podriadených, nadriadených... A čo s týmto poznaním môžeme urobiť?

O tom všetkom a aj veľa iných veciach bol Lumina Learning Taster Day. Ďakujeme kolegom z Lumina Learning Slovakia a tiež Facility System Hub za príjemné prostredie a výhľady z terasy