23. máj 2019 | Od nápadu k projektu II: Komunikujeme projekt a jeho výsledky

Pozývame Vás na workshop, ktorý sa koná v rámci medzinárodného projektu ARTISTIC, financovaného z operačného programu Interreg Central Europe. Do tohto projektu sa zapojila Trenčianska regionálna komora SOPK. Cieľom projektu je pomôcť tým, ktorí sú aktívni v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva.

Nehmotné kultúrne dedičstvo má u nás bohatú tradíciu a mnoho podôb (tradičné remeslá, naratívne tradície, sociálne praktiky, praktiky týkajúce sa prírody, gastronómie atď.) a nemalo by byť zabudnuté. O túto myšlienku sa snaží Trenčianska regionálna komora SOPK v rámci spomínaného projektu.

Ak ste osoba so záujmom o nehmotné kultúrne dedičstvo v našom regióne a radi by ste si prehĺbili svoje znalosti v oblasti propagácie, marketingu, zdrojov financovania, tvorby biznis plánu a ochrany duševného vlastníctva, pripravili sme pre Vás tréning, kde sa môžete bezplatne vyškoliť v uvedených oblastiach. Prvá časť vzdelávania prebehla v apríli.

Teraz máte možnosť zúčastniť sa pokračovania vzdelávania.

Termín:   23. máj 2019

Dĺžka trvania: 9.00 - 15.30 h (Registrácia od 8.30)

Miesto konania: SOPK, Jilemnického 2, Trenčín (7. poschodie), budova ALFA

Lektorka: Nikola Sedláčková

OD NÁPADU K PROJEKTU II: Stratégia komunikácie

  1. Marketing a komunikácia projektu
  • Čo chceme komunikovať a prečo? (cieľ komunikácie)
  • Komu komunikujeme? (cieľová skupina)
  • „Branding“ a „značka“ nášho projektu („Ako to celé bude vyzerať?“)
  • Strategický plán komunikácie („Ako to celé prebehne a aké cesty na komunikáciu použijeme?“)
  1. Prezentačné zručnosti
  • Odprezentovanie myšlienky projektu (Čo je náš „message“?)
  • Ako budeme prezentovať? (spolupráca s médiami, sociálne siete)
  • Prezentovanie rôznym cieľovým skupinám

V druhej časti vzdelávania sa zameriame na prezentovanie projektu, jeho myšlienky a výstupov. Budeme sa zaoberať prípravou marketingového plánu, ktorý zahŕňa marketing a komunikáciu nášho projektu pred, počas a po realizácii projektu. Účastníci získajú prehľad, na čo všetko treba myslieť pri marketingu a komunikácii myšlienky svojho projetku.

V prípade Vášho záujmu o účasť prosím kontaktujte organizačného garanta p. Ľubicu Žovincovú, e-mail: zovincova@sopk.sk, tel.: 0905 934 824 najneskôr do 20.5.2019.

Pozrite si galériu z predchádzajúceho stretnutia.