22. november 2018 | Asertivita

Pozývame Vás na tréning, kde Vám predstavíme techniky a účinné metódy asertívneho správania použiteľné v rôznych situáciách (rozhodovací proces, porady, motivačné rozhovory a i.)

Tréning je zameraný na spoznanie a uvedomenie si vlastného komunikačného štýlu, na získanie schopnosti kontrolovať svoj komunikačný prejav a porozumenie komunikácii partnera.

Účastníci tréningu získajú základné zručnosti, ako vyjadriť vlastné názory a postoje optimálnym spôsobom. Spoznajú techniky asertívneho správania so zameraním na efektívne vedenie rozhovoru. Naučia sa zvládať konfliktné situácie prijateľným spôsobom.

Termín:   22. november 2018

Dĺžka trvania: 9.00 - 15.30 h (Registrácia od 8.30)

Miesto konania: Facility System Hub, Bratislavská 614, Trenčín

 

Cena jednodňového tréningu: 138 eur/osoba  (115 eur bez DPH)

Cena pre členov Biznis klubu FSH a členov SOPK: 114 eur/osoba (95 eur bez DPH)

 

V cene tréningu je zahrnuté:

 • pracovný materiál
 • coffee break dopoludnia a popoludní
 • certifikát o absolvovaní tréningu

Náplň tréningu:

 • 4 roviny komunikácie, význam vecnej a vzťahovej roviny v komunikácii
 • Neverbálna komunikácia (Dôležitosť imidžu a akustickej zložky komunikácie, druhy neverbálnych prejavov)
 • Komunikačný šum a jeho eliminácia
 • Asertivita (Definícia. Pozitívne aspekty asertivity. Základné prvky asertivity.)
 • Tri druhy správania: pasívne, agresívne, asertívne
 • Verbálne a neverbálne zložky neasertívneho a asertívneho správania
 • Základné asertívne práva: Desatoro práv asertívneho správania
 • Manipulačné povery
 • Identifikácia rozličných druhov správania
 • Praktické ukážky neasertívneho a asertívneho správania
 • Riešenie modelových situácií

 

Ak vás daný tréning, oslovil kontaktujte priamo lektorku tréningu Nikolu, alebo použite náš kontaktný formulár.