20. 2. 2019 | Taster Day Lumina Learning

Zažite interaktívny workshop. Oboznámime vás s inovatívnymi programami a nástrojmi Lumina Learning, ktoré môžete využívať pri svojich školeniach, workshopoch, pri rozvoji jednotlivcov, tímov a organizácií, ale aj pri výbere zamestnancov.

Pripravili sme pre vás krátky workshop Lumina Spark.

Termín:  20. február 2019

Dĺžka trvania: 9.00 - 13.00 h (Registrácia od 8.30)

Miesto konania: Banka Žilina, Legionárska 1, 010 01 Žilina

Cena workshopu: ZDARMA

Pripravili sme pre vás krátky workshop sebapoznania, kde si priamo vyskúšate naše inovatívne metódy a zároveň sa dozviete niečo o sebe.

  • Dozviete sa o nástrojoch a rozvojových programoch Lumina Learning
  • Ukážeme Vám, ako ich môžete využiť pri rozvoji jednotlivcov, tímov, rôznych úrovní manažmentu alebo pri assesmente
  • Zažijete s našou certifikovanou lektorkou interaktívny workshop ("ako by to bolo naozaj na workshope s Vašimi pracovníkmi")

Osobnostný portrét Lumina Spark popisuje 24 kvalít osobnosti.  Tento profil obdržíte zdarma na workshope. Vďaka nemu:

  • spoznáte samých seba
  • budete vedieť lepšie chápať ľudí v tíme
  • budete vedieť vnímať odlišnosti jednotlivých ľudí a oceníte ich prínos
  • spoznáte svoj potenciál

Ak máte chuť si jeden z najpoužívanejších nástrojov vyskúšať, prosím, vyplňte si dotazník. (vyplnenie Vám zaberie cca 20 - 30 min. Žiadne odpovede nie sú správne alebo nesprávne. Je to len odpoveď, ako by ste v danej situácii reagovali)

Výstup z dotazníka dostanete osobne na workshope (osobná správa).

Ukážka výstupu - Lumina Spark Portrét.

Svoju účasť prosím potvrďte e-mailom na  adrese: nikola@eventive.sk

V prípade otázok nás kontaktujte na +421 907 403 253