Fotogaléria | Leadership 2.0 | September 2017

 

Úspešne máme za sebou otvorený tréning Leadership 2.0.

Náš klasický tréning vedenia ľudí sme prepojili so psychometriou Lumina Learning, ktorá meria 24 kvalít osobností v pracovnom prostredí. Našim zámerom bolo tréning postaviť tak, aby účastníci najprv spoznali sami seba, pochopili svoje kvality a to, ako sa tieto kvality prejavujú v práci (čo vtedy robia). Druhá podstatná vec bola, ako to, čo robíme (ako sa správame), vnímajú naši kolegovia, nadriadení, podriadení. A až keď toto pochopíme, môžeme začať viesť ľudí.

Sme radi, že prvej skupinke, ktorá sa tréningu zúčastnila, sa toto prepojenie páčilo. Ocenili prvý deň, kedy sa dozvedeli o sebe a svojich kvalitách a druhý deň, kedy sme sa už venovali konkrétnym témam spojeným s vedením ľudí.

Ďakujeme aj za spätné väzby a nápady na zlepšenia.