6. – 7. september 2017 | Leadership 2.0

Pozývame Vás na náš nový tréning, kde Vám predstavíme unikátne a nové poňatie témy Leadership, na ktorom spoznáte svoj vlastný štýl vedenia ľudí a budete ho vedieť situačne používať.

Termín:   6. - 7. september 2017

Dĺžka trvania: 9.00 - 16.00 h (Registrácia od 8.30)

Miesto konania: Facility System Hub, Bratislavská 614, Trenčín (Priemyselný park)

Cena dvojdňového tréningu: 388 Eur/osoba

V cene tréningu je pracovný materiál, osobný profil LUMINA SPARK (v hodnote 110 eur), coffee break dopoludnia a popoludní, občerstvenie.

Cena pre členov SOPK: 336 Eur s DPH/osoba

"KEĎ SPOZNÁME SAMI SEBA, VŠETKO NÁM ZRAZU ZAČNE  LEPŠIE ZAPADAŤ."

Leadership 2.0 je unikátne a nové poňatie Leadershipu, ktoré vychádza z nášho presvedčenia, že "do procesu vedenia ľudí vstupuje vo veľkej miere to, aké kvality máme, ako sme si vedomí samých seba a ako toto sebauvedomenie využívame v každodennej práci. Veríme, že ak chceme dobre viesť ľudí, potrebujeme najprv dobre poznať seba samých, to, čo vyhovuje nám a je nám prirodzené. Až následne môžeme pochopiť motívy správania iných ľudí a teda ich vedieť viesť."

Leadership 2.0 vychádza z metodológie LUMINA LEARNING. Jej nástroj LUMINA SPARK prostredníctvom inovatívnych psychometrických nástrojov meria 24 kvalít osobnosti v rámci pracovného prostredia, pracovných rolí a pozícií. Lumina pomáha lídrom spoznať ich kvality, pochopiť ich a definovať potenciál na ďalší rozvoj.

Tréning je vedený interaktívnou formou, s množstvom praktických príkladov a cvičení na pochopenie jednotlivých aspektov a kvalít osobnosti.

Na konci prvého dňa každý z účastníkov obdrží osobnú správu (profil) LUMINA SPARK.

Druhý deň budeme hľadať vlastný štýl vedenia ľudí a vychádzať budeme z osobných správ a kvalít jednotlivých účastníkov. Zameriame sa najmä na prijímanie a dávanie spätnej väzby, na argumentáciu a aktívne počúvanie.

Po absolvovaní tohto tréningu získate:

  • nápady ako adaptovať vlastný štýl vedenia ľudí
  • ciele do budúcna a námety, ako by ste chceli svoj štýl vedenia ľudí ďalej rozvíjať
  • možnosť objaviť svoje schopnosti reagovať na situácie, s ktorými ste doteraz bojovali

Naviac vďaka osobnej správe:

  • spoznáte sám seba a svoj štýl vedenia ľudí
  • budete vedieť lepšie chápať ľudí v tíme
  • budete vedieť lepšie rozpoznať motiváciu ľudí v tíme a vedieť ich lepšie motivovať
  • budete vedieť vnímať odlišnosti a oceníte ich prínos
  • spoznáte svoj potenciál a budete vedieť, ako ho ďalej rozvíjať

Tréning vedie: Nikola Sedláčková

Ak Vás daný tréning oslovil, kontaktujte priamo lektorku tréningu, alebo použite náš kontaktný formulár.