21. september 2017 | Event marketing

Pozývame Vás na tréning Event marketing. Cieľom tréningu je poskytnúť informácie zamerané na hlavné princípy a pravidlá prípravy a realizácie úspešnej event marketingovej stratégie. Spoznáte rôzne techniky a nástroje, ako pripraviť vhodnú eventovú aktivitu.

Tréning je určený všetkým tým, ktorí sa nejakým spôsobom zaoberajú marketingom - hlavne ako "vedľajšou" činnosťou.

Je vhodný pre:

 • asistentky/asistentov riaditeľov spoločností, kde oddelenie marketingu je súčasťou sekretariátu,
 • pre PR manažérov,
 • asistentov na marketingovom oddelení,
 • marketingových pracovníkov,
 • projektových manažérov.

Termín:   21. september 2017

Dĺžka trvania: 9.00 - 15.30 h (Registrácia od 8.30)

Miesto konania: Trenčianska regionálna komora SOPK, Jilemnického 2, Trenčín, 7. poschodie

Cena jednodňového tréningu: 115 Eur/osoba (V cene tréningu je pracovný materiál, coffee break dopoludnia a popoludní.) Pri účasti viac osôb z jednej firmy je cena pre ďalšiu osobu 95 eur.

Cena pre členov SOPK: 95 eur/osoba

 

Náplň tréningu:

Čo rozumieme pod pojmom event marketing

 • Dôvody rastúceho významu event marketingu
 • Definovanie pojmu event marketing
 • Význam event marketingu ako súčasti integrovaného komunikačného mixu
 • Základná typológia event marketingových aktivít
 • Event marketing vs. Event management

Proces plánovania a tvorba event marketingovej stratégie

 • Stanovenie cieľov event marketingu
 • Identifikovanie východiskových podmienok a definovanie cieľových skupín pre event marketing
 • Plánovanie a tvorba event marketingovej stratégie, situačná analýza
 • Voľba eventu
 • Plánovanie zdrojov, stanovenie rozpočtu
 • Integrácia eventu do komunikačného mixu, medializácia eventu
 • Event marketing z pohľadu správania sa zákazníka

Event controlling

 • Význam kontroly pri príprave a realizácii event marketingových aktivít
 • Metódy event marketingovej kontroly
 • Následné aktivity po realizácii eventu

 

Tréning vedie: Nikola Sedláčková

Ak vás daný tréning, oslovil kontaktujte priamo lektorku tréningu Nikolu, alebo použite náš kontaktný formulár.